HALIn terveyspalvelujohtaja huomauttaa, että ongelma ei ole tehoton työterveyshuolto, vaan tehoton ja aliresursoitu julkinen perusterveydenhuolto. 

Työterveyshuollon merkitys sote-järjestelmässämme nousi jälleen esiin, kun THL:n Mika Salminen kommentoi Ylen haastattelussa työterveyshuollon olevan ”älyttömän tehotonta”. Hyvinvointiala HALI ry:n terveyspalvelujohtaja Hanna-Maija Kausen mukaan väite ei pidä paikkaansa. 

− Jos työterveyshuoltoa tarkastellaan puhtaasti sairaanhoidon suoritteiden määrän ja siihen käytetyn rahasumman perusteella, se näyttäytyy varsin tehokkaana suhteessa julkiseen terveydenhuoltoon. Näin on myös, vaikka huomioitaisiin se, että työterveyshuollon asiakkaat ovat keskimäärin parempikuntoisia kuin julkisen sektorin asiakkaat, Kause sanoo. 

− Laskelmamme mukaan työterveyshuollon sairaanhoidon kustannus per käyttäjä oli vuonna 2019 yhteensä 236 euroa ja julkisen perusterveydenhuollon 377 euroa. Työterveyshuollon sairaanhoidon lääkärikäynnin kustannus oli työterveyshuollossa 68 euroa ja julkisessa perusterveydenhuollossa 155 euroa, Kause jatkaa. 

Hän huomauttaa, että kaiken lisäksi työterveyshuollon maksaa yli 99-prosenttisesti työnantajat ja työntekijät. Todellisuudessa ongelma ei olekaan tehoton työterveyshuolto, vaan tehoton ja aliresursoitu julkinen perusterveydenhuolto. 

− Miksi työnantajat ylipäätään rahoittaisivat työterveyshuoltoa, jos se olisi niin tehotonta kuin väitetään? Kause kysyy. 

Näin kustannuslaskelmat tehtiin:

Kelan Työterveyshuolto 2019 -tilaston mukaan työterveyshuollon sairaanhoidon (korvausluokka II) piirissä oli 1 818 870 työntekijää. Sairaanhoidon kustannukset olivat 430 miljoonaa euroa. Sairaanhoidon lääkärikäyntejä oli 3 017 290 kappaletta, ja niiden kustannukset olivat 205 miljoonaa euroa. 

Vastaavasti THL:n Terveydenhuollon menot ja rahoitus sekä Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2019 -tilastojen mukaan julkisen perusterveydenhuollon (pth) avohoitotoiminnan lääkäri- ja hoitajamenojen, pth:n ostopalvelujen sekä laboratorio- ja kuvantamismenojen yhteissumma vuonna 2019 oli 1 393 miljoonaa euroa. THL:n avohoitokäyntien raportin mukaan terveyskeskuksissa oli yhteensä 3,7 miljoonaa asiakasta vuonna 2019. Lääkärikäyntien kustannukseen on sisällytetty avohoitotoiminnan lääkärimenot ja puolet pth:n ostopalvelumenoista, joihin sisältyy merkittävästi avosairaanhoidon lääkäripalveluja. Näin päästään pth:n avosairaanhoidon lääkärimenojen yhteissummassa arvioon 726 miljoonaa euroa. Avosairaanhoidon lääkärikäyntejä oli THL:n mukaan 4,69 miljoonaa vuonna 2019. 

Näin ollen kustannus per käyttäjä oli työterveyshuollon sairaanhoidossa 236 euroa, kun se julkisessa perusterveydenhuollon avohoidossa oli 377 euroa. Vastaavasti kustannus per lääkärikäynti oli työterveyshuollossa 68 euroa ja julkisen perusterveydenhuollon avohoidossa 155 euroa. 

 

 

Lue lisää Hanna-Maija Kausen blogista: Työterveyshuolto on osa huoltovarmaa yhteiskuntaa