Eduskunta käy tänään lähetekeskustelun hallituksen esityksestä, joka tekisi yksityisestä varhaiskasvatuksesta luvanvaraista. Hyvinvointiala HALI ry katsoo, että luvanvaraisuus ei toisi hyötyjä lapsiperheille vaan lisäisi byrokratiaa ja kustannuksia.

Hyvinvointiala HALI ry huomauttaa, että hallituksen esityksen tavoitteet voidaan toteuttaa nykylainsäädännön puitteissa. Uusi laki vain vaikeuttaisi jo nykyisin hankalaa varhaiskasvatuksen tilannetta.

–  Yksityisen ja julkisen varhaiskasvatuksen yhdenmukainen laatu on lakisääteisenä vaatimuksena jo nyt: kunnan pitää palveluita hankkiessaan varmistaa, että ostettavan palvelun laatu vastaa kunnan tuottaman varhaiskasvatuksen laatua. Luvanvaraisuus ei lisää lapsen etua. Se luo uutta byrokratiaa aluehallintovirastoihin, Valviraan ja kuntiin lisäten samalla varhaiskasvatuksen julkisia kustannuksia, huomauttaa HALIn johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki.

Myös hallituksen esityksen tavoite siitä, että yksityisen varhaiskasvatusyksikön toimintaa ei voisi aloittaa ilman viranomaistarkastusta, toteutuu jo nykyjärjestelmässä.

–  Sekä kunnat että aluehallintovirastot tarkastavat nykyisin uudet varhaiskasvatusyksiköt, ja yksityiset tuottajat toimittavat niille vaadittavat asiakirjat, Närkki sanoo.

HALI pitää ongelmallisena, että luvanvaraisuus koskisi vain yksityistä ostopalveluna, palvelusetelillä ja yksityisen hoidon tuella tuotettavaa varhaiskasvatusta. Samaa palvelua tarjoavalla kunnallisilla päiväkodeilla, perhepäivähoidolla ja ryhmäperhepäivähoidolla olisi luonnollisesti oltava samat säännöt.

– Miksi edes keskitytään tekemään lisäsääntelyä yksityiseen varhaiskasvatukseen, jonka osuus on viidennes kaikesta varhaiskasvatuspalvelusta? Miten julkista varhaiskasvatusta aiotaan jatkossa valvoa? Esimerkiksi Helsingissä on enemmän päteviä työntekijöitä yksityisissä kuin julkisissa päiväkodeissa.

HALIn mielestä hallituksen on luovuttava esityksestä ja keskityttävä asioihin, jotka auttavat lasten mahdollisuutta saada laadukasta varhaiskasvatusta. Samaa mieltä lakiesityksestä antamissaan lausunnoissa olivat esimerkiksi aluehallintovirastot, Kuntaliitto ja Oulun kaupunki.

– Perheitä auttaisi erityisesti, jos palvelusetelin arvo saataisiin vihdoinkin ajan tasalle. Kunnan yksipuolisesti päättämä palvelusetelin arvo on liian pieni suhteessa varhaiskasvatuksen kustannuksiin. Perheille jää enemmän maksettavaa kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Tässäkin mielessä yksityinen ja julkinen palvelu on saatava samalle viivalle. Perheillä pitää olla oikeus valita paras varhaiskasvatuspaikka lapsilleen lompakon koosta riippumatta, Närkki päättää.

HALIn lausunnon hallituksen esityksestä voi lukea linkin takaa.