Tyytyväisyys Suomen varhaiskasvatukseen on erittäin korkealla tasolla. Tämä selvisi pohjoismaisen riippumattoman tutkimusorganisaatio EPSI Ratingin toteuttamasta varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyystutkimuksesta Yksityinen päivähoito 2018. Tyytyväisyys yksityiseen varhaiskasvatukseen on Pohjoismaiden (pl. Islanti) kärkitasoa. Julkinen varhaiskasvatus saa hieman heikomman arvosanan kuin yksityinen varhaiskasvatus, mutta on silti Pohjoismaiden paras.

Tutkimus osoittaa, että asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä sekä yksityiseen (81,9) että julkiseen varhaiskasvatukseen (80,1) Suomessa. 77% yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaista voidaan sanoa olevan erittäin tyytyväisiä (asiakastyytyväisyys yli 75 indeksipistettä), kun vastaava luku julkisella puolella on 69%. Tyytyväisyydestä yksityiseen varhaiskasvatukseen kertoo myös se, että tutkimukseen vastaajista 76% olisi valmis suosittelemaan lapsensa päiväkotia muille.

Tutustu varhaiskasvatustutkimukseen

Yksityinen päivähoito 2018 – lyhennelmä

Yksityinen päivähoito 2018 -tutkimustulokset

Lisätiedot:

Heidi Laitinen, EPSI Rating, 050 406 8796

Hanna-Kaisa Järvi, Hyvinvointialan liitto, 040 754 7728