Hyvinvointialan liitto ei tue eduskunnassa  olevaa  varhaiskasvatuslakiesitystä sellaisenaan. Liitto on huolissaan ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä, jos kelpoisuusehtoja kiristetään esitetyllä tavalla vuoteen 2030 mennessä. Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Laatu vaatii moniammatillisen tiimin ja poikkitieteellistä osaamista, jossa jokainen lapsi pystytään kohtaamaan yksilönä.

Hyvinvointialan liiton mielestä näin suurta uudistusta ei voida tehdä yhden ammattiryhmän ehdoilla. Lakia ollaan viemässä tarmokkaasti eteenpäin vaikka sekä työnantajat että palkansaajajärjestöt ovat kritisoineet esitettyä 1+1+1 henkilöstörakennetta ja kelpoisuusehtojen muutoksia. Malli lisää erityisesti yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien osuutta ja on tehty heidän näkökulmastaan. Samalla jäykistetään palveluntuottajien mahdollisuutta vaikuttaa toimintansa sisältöön, summaa liiton yhteiskuntasuhdejohtaja Hanna-Kaisa Järvi.

Varhaiskasvatus on esityksessä osa elinikäisen oppimisen polkua. Liitto kannattaa tätä, mutta korostaa alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistuvien lapsien hoitoa ja hoivaa. Se luo perustan kaikelle lapsen kehitykselle. Liitto tukee niin sanottua educare-mallia, jossa opetus, hoiva ja hoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Lapsen edun mukaista olisi sisällyttää tämä näkökulma lakiesitykseen.  

Hyvinvointialan liitto pitää kiinni moniammatillisesta työkulttuurista. Päiväkodeissa tarvitaan myös tulevaisuudessa yliopistopohjaisia opettajia, ammattikorkeakoulupohjaisia sosionomeja, lastenhoitajia sekä muuta henkilökuntaa. Kelpoisuusehtojen muuttaminen ei saa johtaa moniammatillisen työkulttuurin häviämiseen tai kaventumiseen. 

Yksityisten päiväkotien laatu pohjoismaiden kärkiluokkaa

Pohjoismainen riippumaton tutkimusorganisaatio EPSI Rating toteutti Hyvinvointialan liiton jäsenistölle selvityksen varhaiskasvatuksen laadusta ja asiakastyytyväisyydestä. Tutkimus osoitti  yksityisen varhaiskasvatuksen olevan Pohjoismaiden kärkitasoa. Laatu onkin yksityisille toimijoille elinehto.

Tutkimuksen tulosten mukaan yksityinen varhaiskasvatus on korkealuokkaista ja päiväkotia pidetään turvallisena paikkana lapselle. Yksityisissä päiväkodeissa lapsista pidetään hyvää huolta ja vanhemmat valitsevat mielellään tämän vaihtoehdon, jos se on kunnassa käytettävissä. Tätä todistaa myös viime vuosina nopeasti laajentunut palvelusetelipohjainen tuotanto.

Yksityinen varhaiskasvatus 2018 -tutkimus  osoittaa, että päivähoitopaikan valinnan kaksi keskeisintä syytä ovat päiväkodin sijainti lähellä kotia sekä maine. Yksityisten tuottajien näkemyksen mukaan varhaiskasvatukseen kaivataan enemmän joustavuutta ja vaihtoehtoja lapsen etu edellä.

Yksityinen varhaiskasvatus on välttämätön osa palveluverkkoa ja yksityisiä ja julkisia tuottajia tulee kohdella yhdenmukaisin periaattein. Perheet ovatkin parhaita asiantuntijoita päättämään, kuka heidän lastensa varhaiskasvatuspalvelut tuottaa.

Lue Hyvinvointialan liiton lausunto varhaiskasvatuslakiesityksestä tästä.

Tutustu Yksityinen varhaiskasvatus 2018 tutkimuksen tuloksiin tästä.

Lisätiedot

Hanna-Kaisa Järvi, yhteiskuntasuhdejohtaja, Hyvinvointialan liitto, p. 040 754 7729

Aino Närkki, johtava elinkeinoasiantuntija, Hyvinvointialan liitto, p. 0400 43 6438