Yksityinen varhaiskasvatusala on vakavissa ongelmissa koronatilanteen vuoksi. Toimijat ovat pääosin pieniä yrityksiä ja yhdistyksiä. Valtakunnallisia palveluntarjoajia on vain muutama, mutta hekin ovat nyt suurissa haasteissa. Jotta palveluntuottajat selviävät yli koronakriisin, kuntien asiakasmaksuhyvitysten on kohdistuttava kaikkiin kuntalaisiin yhdenvertaisesti.

Toimiva varhaiskasvatus on edellytys kriittisten ryhmien työssäkäynnille

Varhaiskasvatuksen toimivuus on ehdoton edellytys sille, että kriisialojen työntekijät voivat jatkaa työtään poikkeusolojen jatkuessa. Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja tukitehtävistä vastaavat työntekijät tarvitaan potilaiden hoitamiseksi ja ihmishenkien pelastamiseksi.

Päiväkodit ovat tällä hetkellä auki ja paikalla olevien lasten määrä vaihtelee kunnittain sen ollessa noin 15 – 40 %.

Yksityisten tuottajien tulot uhkaavat romahtaa murto-osaan normaalista. Jos yrityksen kassa tyhjenee yhtäkkiä, ei rahaa palkkojen maksuun ole. Lähes kaikki palveluntuottajat ovat antaneet lomautusvaroituksia.

Syksyllä tarvitaan kaikkia toimijoita

Varhaiskasvatuksessa kuten muuallakin katse on nyt suunnattava koronaepidemian jälkeiseen aikaan.

Varhaiskasvatuspalvelut ovat perheiden subjektiivinen oikeus ja kunnassa palvelun on pelattava täysimääräisesti heti koronaan liittyvien rajoittamistoimenpiteiden poistuttua. Tämä ei onnistu ilman, että yksityinen varhaiskasvatus on heti valmis tuottamaan normaalitilanteen mukaisen osuutensa (n. 20 % valtakunnallisesti) palveluista. Monissa suurissa asutuskeskuksissa yksityisen osuus on noin 30 – 40 %.

Alan yritykset tarvitsevat pikaisesti kuntien ja valtion vastaantuloa uhkaavan kassakriisin ja sen seurausten välttämiseksi.

Palkat ovat varhaiskasvatusta tuottavissa yrityksissä menoista yli 70 %:ia. Jos tulovirta tyrehtyy, ei toiminnan mahdollisuuksia ole. Pahimmillaan tilanne voi johtaa yrityksen konkurssiin.

Päivähoidon järjestämisen ja tuottamisen ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Tilanteen hoitaminen vaatii malttia ja pitkän tähtäimen toimia kaikilta osapuolilta; kunnilta, tuottajilta ja asiakkailta.

Toiminnan jatkaminen mahdollisimman normaalisti auttaa selviämään

Suomen kunnat ovat kautta aikojen heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa ilman koronaepidemiaakin. Koronakriisin seuraukset kuntataloudessa näkyvät välittömästi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvuna. Muut seurausvaikutukset, kuten verotulojen lasku lomautusten vuoksi, tulevat viiveellä.

Kunnilla ei ole vuosikausiin varaa uusien päiväkotien rakentamiseen tai tilojen ylläpitoon. Nyt jos koskaan tullaan tarvitsemaan yksityistä varhaiskasvatuspalvelua, joka on osoittautunut laadultaan erittäin kilpailukykyiseksi ja kustannuksiltaan kunnan vastaavaa palvelua merkittävästi edullisemmaksi.

Jotta yksityiset varhaiskasvatuspalveluiden tuottajat selviävät yli kriisin, kuntien asiakasmaksuhyvitysten on kohdistuttava kaikkiin kuntalaisiin yhdenvertaisesti. Sopimusten mukaiset maksut on suoritettava ajallaan kaikissa toimintamalleissa (palvelusetelit, ostopalvelu, yksityisen hoidon kuntalisä).

Yksityinen sektori on valmis tekemään saumatonta yhteistyötä kunnan kanssa, jotta myös päivähoidossa löydetään jokaiseen kuntaan ratkaisu, jolla yhdessä selvitään kriisin yli.