Suomalaisissa asumispalvelua ja ympärivuorokautista hoitoa ja kuntoutusta tarjoavissa kodeissa asuu noin 85 000 ihmistä. Näistä hauraista vanhuksista, vammaisista ja lapsista noin puolet on julkisen ja puolet yrityksen tai järjestön asiakkaita.  On väistämätöntä, että osa suomalaisista ja Suomessa asuvista sairastuu ehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta vakavasti koronavirukseen.  Koko toimiala tekee kaikkensa, ettei näin tapahtuisi. Virallisesta tiedottamisesta koronavirustartuntoihin liittyen vastaavat sairaanhoitopiirit.

Koronavirus aiheuttaa kaikille runsaasti huolta, epätietoisuutta ja surua. Tiivis yhteydenpito joka saralla eikä vähiten läheisten kanssa on nyt tärkeää. Avoin tiedonkulku ja yhteistyö on erittäin tärkeää myös yksityisten ja julkisten toimijoiden sekä median välillä. Hyvinvointiala HALI ry peräänkuuluttaa vastuullisuutta ja malttia kaikilta osapuolilta.

Geriatrian erikoislääkäri, tutkimusprofessori Harriet Finne-Soveri muistuttaa, että samoin kuin jokaisella ihmisellä on oikeus elää, on jokaisella myös elämänsä loppuvaiheessa oikeus hyvään palliatiiviseen- ja saattohoitoon.

– On huolehdittava siitä, että asukkaiden omaa hoitotahtoa kuullaan ja että lääkäri on arvioinut huolellisesti iäkkäiden ympärivuorokautisessa hoidossa olevien henkilöiden terveydentilan. Arvio kattaa sellaiset toimenpiteet, joista on henkilölle elämän viime vaiheessa hyötyä ja rajaa pois sellaiset, jotka pahimmillaan tuottavat kärsimystä ilman hyötyä, Finne-Soveri sanoo.

Riippumatta sairauden luonteesta hoitava organisaatio turvaa henkilöstön osaamisen ja turvallisuuden heidän suorittaessaan tehtäväänsä asukkaiden ja asiakkaiden hyväksi.

Hyvinvointiala HALIn johtaja Arja Laitisen mukaan alalla on varauduttu monin tavoin virukselta suojautumiseen ja toimintaan, kun ensimmäinen tartunta todetaan. Laitisella on pitkä sairaanhoitajan tausta ja kokemusta vakavien kriisien hoitoon osallistumisesta.

Hoitohenkilökunnan työrauha ja tuki turvattava

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö tekee työtään nyt erittäin kovan paineen alla. Tilanne ei tule helpottumaan lähiviikkoina. Henkilöstö tarvitsee työrauhan ja kaiken saatavilla olevan tuen tässä vaikeassa tilanteessa. Tätä työrauhaa tulee meidän kaikkien yhdessä kunnioittaa.

– Haluamme lisäksi korostaa, että asiakkaiden ja henkilöstön yksityisyydensuoja niin terveystietojen osalta kuin muutoin pätee myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, Laitinen sanoo.

Kaikkia palveluntuottajia, niin julkista kuin yksityistä, ohjaavat ministeriöiden ja muiden viranomaisten antamat ohjeet. Monet tuottajat ovat näiden ohjeiden ohella antaneet myös omia, usein tiukempia, ohjeistuksia. Ne pohjaavat asiantuntijoiden osaamiseen ja ymmärrykseen uudesta viruksesta. Näitä ohjeita noudatetaan tinkimättä.

-Keskitetään yhdessä voimamme kriisin hoitamiseen ja ratkaisujen löytämiseen. Hyvän hoidon ja hoivan avulla enemmistö tulee toipumaan ja palaamaan normaaliin elämään, sanoo Laitinen.