Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi tänään terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevat muutosesityksensä. Reformiministerit linjasivat, että palvelujen järjestämisvastuu siirtyy sairaanhoitopiireiltä maakunnille samassa tahdissa sote- ja maakuntauudistusten kanssa. Yksityisiä ensihoitoyrityksiä edustavat Hyvinvointialan liitto ja Suomen Sairaankuljetusliitto ry (SSK ry) ovat tyytyväisiä siihen, että ratkaisu on tehty.

  • Alalla viime vuosina vallinnut epävarmuus on nyt toivottavasti takanapäin. Yksityisen ensihoidon tuottajien määrä romahti vuoden 2011 terveydenhuoltolain muutoksen yhteydessä. Voimassa olevan lain mukaan kilpailutus on kyllä mahdollista, mutta siihen ei velvoiteta. Oman tuotannon ja suorahankinnan sallimisen seurauksena alan yrityksistä on kaatunut kolme neljästä ja ensihoidon kustannukset ovat nousseet joillakin alueilla jopa 200 – 300 %, Hyvinvointialan liiton yhteiskuntasuhdejohtaja Hanna-Kaisa Järvi sanoo.

Säädösluonnoksissa ensihoidon järjestäminen ja valvonta ovat viranomaistoimintaa ja tämä tehtävä kuuluu jatkossa maakunnalle. Esityksessä kuitenkin osoitetaan selkeästi maakunta-järjestäjälle ne tehtävät, jotka voidaan tuottaa monituottajamallilla, jossa yksityinen on mukana.

  • Takana on pitkä työ. Maan hallitus linjasi jo vuoden 2016 lopussa, että ensihoitopalveluja tuottaessa voidaan hyödyntää yksityissektoria. On hyvä, että tuo linja on pitänyt. Näiden lainsäädäntömuutosten myötä tulevilla palvelujen järjestäjillä eli maakunnilla on nykyistä selkeämpi kannustin hyödyntää yksityissektoria saavuttaakseen mahdollisimman tehokas tuotanto, SSK ry:n puheenjohtaja Tero Vainio muistuttaa.

Vainio jatkaa vielä, että on huolehdittava siitä, että myös ne potilassiirrot, joiden aikana potilas tarvitsee vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa, kuuluvat jatkossa kilpailun piiriin. Yksityisellä sektorilla on yhtäläiset valmiudet tuottaa potilassiirtoja.

  • Kiitämme perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikkoa ensihoitoa koskevien muutosten eteenpäin viemisestä. Alalla on vallinnut pitkään epävarmuuden tila, joka on lykännyt investointeja ja näin ollen vaikeuttanut alan kehittämismahdollisuuksia. Nyt lainsäädäntö on menossa sellaiseen suuntaan, jossa monituottajuus ensihoidossa voitaisiin turvata, Järvi toteaa.

Järvi ja Vainio korostavat, että reformiministeriryhmän tuore linjaus on vahva viesti tuleville maakunnille siitä, että yksityinen palveluntuotanto halutaan pitää merkittävässä roolissa ensihoitopalvelussa.

Lisätietoja:

Hanna-Kaisa Järvi, yhteiskuntasuhdejohtaja, Hyvinvointialan liitto, p. 040 754 7728

Tero Vainio, puheenjohtaja, SSK ry, p. 040 502 1454