Yksityisen sosiaalipalvelualan TES-osapuolet HALI, Sote, JHL, Talentia ja Salli ovat tänään hallinnoissaan vahvistaneet 22.6.2022 saavutetun neuvotteluratkaisun noin 70 000 työntekijän toimialalle.

Ratkaisu ylittää TES-kierroksen yleisen linjan nostaen selvästi toimialan kustannuksia sopimuskauden aikana. Ratkaisu nostaa erityisesti lähihoitajien ja korkeammin koulutettujen ammattiryhmien kuten sairaanhoitajien, sosionomien, varhaiskasvatuksen opettajien ja sosiaalityöntekijöiden lähtöpalkkatasoa, pienentäen jälkeenjääneisyyttä kuntiin ja hyvinvointialueisiin. Samalla pidetään huolta alan houkuttavuudesta kilpailtaessa osaavasta työvoimasta.

TES:in teksteihin tuli muutoksia muun muassa työaikamääräyksiin ja lepoaikoihin. Perhevapaamääräykset päivitettiin uuden lainsäädännön mukaisiksi. Palveluslisäjärjestelmää ja epäpätevyysalennusta kehitettiin. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita nostettiin. Iso panostus tehtiin työhyvinvointi- ja työsuojeluasioihin. Työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytyksiä kehitettiin ja työhyvinvointiasioita edistetään työryhmässä.

Sopimuskausi on 24 kuukautta 1.5.2022 – 30.4.2024. Palkankorotukset on sovittu yhdelle vuodelle:

1.9.2022   2,0 prosentin palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

1.9.2022  Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa kuudessa                      vaativuusryhmässä painottaen korotuksia koulutettujen                                                    ammattihenkilöiden lähtöpalkkoihin.

Lähtöpalkat alle 5 vuoden työkokemuksella nousevat näissä                                            ryhmissä yleiskorotuksen lisäksi vähintään 2,1 prosenttia.

Keskimäärin alarajakorotusten palkkatasoa nostava                                                          kustannusvaikutus toimialalla on noin 0,8 prosenttia.

 

Vuonna 2022 palkankorotukset ovat toimialalla yhteensä keskimäärin 2,8 prosenttia.

Isoimmassa ammattiryhmässä, eli lähihoitajatasolla, taulukkopalkkojen lähtötaso nousee kuitenkin enemmän eli tässä ryhmässä vähimmäislähtöpalkkojen nousu on 4,1 prosenttia.

Vuoden 2023 palkankorotuksista neuvotellaan 15.3.2023 mennessä. Mikäli osapuolet eivät pääse niistä sopimukseen, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 30.4.2023.