Terveyspalvelualan TES-osapuolet Hyvinvointiala HALI ry ja Sote ry ovat tänään hallinnoissaan vahvistaneet 23.6.2022 saavutetun neuvotteluratkaisun reilun 30 000 työntekijän toimialalle.

Ratkaisu on kaksivuotinen ja sisältää vähintään yleisen linjan mukaiset palkankorotukset molemmille vuosille. Kaksivuotisella ratkaisulla pidetään huolta toimialan pitkäjänteisestä kehittämisestä sekä alan vetovoiman säilyttämisestä.

– Työehtosopimuksen pitkäjänteinen kehittäminen on äärimmäisen tärkeää. Työehtosopimustoimintaa ja rakentavaa neuvottelukulttuuria kehittämällä voidaan löytää uusia mahdollisuuksia vastata toimialan tarpeisiin, sanoo HALI ry:n johtava lakimies Anna Hakola.

TES:in teksteihin tuli muutoksia muun muassa palkan lisiin sekä lomarahojen vapaaksi vaihtamiseen. Perhevapaamääräykset päivitettiin uuden lainsäädännön mukaisiksi, ja ratkaisu on työmarkkinoiden yksi edistyksellisimmistä perhevapaaratkaisuista. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita nostettiin ja toimintaedellytyksiä edistettiin. Paikallisen sopimisen osalta otettiin työehtosopimukseen erillinen liite, jonka tarkoituksena on edistää paikallisen sopimisen hyviä käytäntöjä sekä luoda edellytyksiä paikallisen sopimisen lisäämiseksi hallitusti.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että paikallisen sopimisen edistämisen osalta otettiin hallittuja askeleita eteenpäin. Jatkossa terveyspalvelualan työehtosopimuksessa on yksi työmarkkinoiden edistyksellisimmistä ja laajimmista perhevapaaratkaisuista. Tästä olemme iloisia, sanoo HALI ry:n neuvottelujohtaja Jukka-Pekka Tyni.

Sopimuskausi on 24 kuukautta 1.5.2022 – 30.4.2024. Palkankorotukset on sovittu kahdelle vuodelle:

1.10.2022  2,0 prosentin palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

1.6.2023  Palkankorotukset vuonna 2023 määräytyvät määriteltyjen verrokkialojen palkkaratkaisujen perusteella (käytännössä vientiteollisuuden yleisen linjan mukaan). Korotuksen määrä on kuitenkin vähintään 1,9 prosenttia. Ajankohta korotukselle on 1.6.2023, jolloin jaetaan 1,9 prosentin yleiskorotus sekä yleisen linjan ylittäessä tämän myös paikallinen erä, jonka suuruus lasketaan ylittävän osan perusteella. Mikäli paikallisen erän jakamisesta ei päästä sopuun, on 1.6.2023 korotus pelkästään 1,9 prosenttia, ja tämän mahdollinen ylittävä osa annetaan yleiskorotuksena 1.11.2023.