TSN, JHL, Talentia ja Allianssi ovat ilmoittaneet keskeyttävänsä sosiaalipalvelualan TES-neuvottelut. Syynä on alan palkkausjärjestelmän kehittämistä koskevat erimielisyydet.

– Työryhmässä on selvitetty alan palkkausjärjestelmän kehittämistä, mutta näkemyserot olivat suuria. Kyse on työläästä prosessista, joka ei ratkea hetkessä, kertoo HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri.

Varsinaisiin palkankorotusasioihin ei TES-neuvotteluissa ole vielä edetty.

Työnantajapuoli ei ole tavoittelemassa työehtojen heikennyksiä. Esimerkiksi sairausajan palkan osalta tavoitteena on saada samankaltainen kirjaus kuin muillakin TES-aloilla. Niissä kaikkia epämukavan työajan lisiä ei sairasajalta makseta. Tästä muodostuva kustannussäästö voitaisiin käyttää työntekijäpuolen tavoittelemiin asioihin.

HALIlla on valmius keskustella kiky-työajan pidennyksen poistamisesta. Kuten jo tehdyissä TES-ratkaisuissa, tilalle on neuvoteltava jotain alalle soveltuvaa kompensaatiota. Työntekijäpuolella on kuitenkin halu vähentää entisestään TES:n nykyisiä maltillisia työaikajoustomahdollisuuksia.

HALI pitää tärkeänä työhyvinvoinnin ja luottamusmiesjärjestelmän kehittämistä. Keskustelut näistä asioista jäivät kesken työntekijäpuolen keskeytettyä neuvottelut.

TES-neuvotteluissa tulee puolin ja toisin etsiä kohtuullisia ratkaisuja. Ne syntyvät neuvottelemalla. Kasvava sote-ala tarvitsee jatkossakin yrityksiä ja järjestöjä, ja nämä motivoituneita työntekijöitä. HALI on valmis jatkamaan neuvotteluja sopimuksen aikaansaamiseksi.

HALI on valmis jatkamaan neuvotteluja sopimuksen aikaansaamiseksi.