Viime kuussa saatiin taas hyviä työllisyyslukuja Tilastokeskukselta. Vuodesta 2017 asti jatkunut positiivinen kehitys nosti työllisyysasteen trendiluvuksi 73,4 prosenttia tammikuussa 2020. Vähemmälle on kuitenkin jäänyt keskustelu siitä, mihin uudet työpaikat ovat syntyneet.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyys kasvoi noin neljä prosenttia eli 93 000 työllisellä vuosien 2017 ja 2019 välillä. Työllisyyden nettokasvusta 62 prosenttia muodostui kolmesta yksityisestä toimialasta: asiantuntija-, hallinto- ja tukipalveluista; sosiaali- ja terveyspalveluista sekä informaatio- ja viestintäpalveluista.

Yksityiselle sote-alalle on syntynyt toiseksi eniten uusia työpaikkoja (19 000)

Yksityiselle sote-alalle on syntynyt toiseksi eniten uusia työpaikkoja (19 000)

yksityisen asiantuntija-, hallinto- ja tukipalvelualan (20 000) jälkeen.

Joka viides uusi työpaikka on siis syntynyt yksityiselle sote-alalle. Tämä tarkoittaa keskimäärin 26 uutta työpaikkaa vuoden jokaisena päivänä kahden vuoden ajan. Jos mukaan lasketaan koko toimiala eli myös julkinen sektori, on sote-alalle syntynyt eniten uusia työpaikkoja vuoden 2017 jälkeen.

 

Mikäli yksityisen sote-alan työllisyyden kasvu pysyy kahden edellisen vuoden tasolla, kasvaa yksityinen sote-sektori vaalikauden aikana 36 000 työllisellä. Tämä on yli 60 prosenttia pääministeri Marinin hallituksen 60 000 uuden työllisen tavoitteesta.

Koronan aiheuttaman globaalin talouden shokin myötä työllisyyden kasvu on jatkossakin vahvasti kotimaisista palvelualoista kiinni. Sote-alan koulutuspaikkojen lisääminen, hoiva-avustajien koulutuksen vakinaistaminen ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen ovat työllisyystoimien alimpana roikkuvia hedelmiä. Nämä hedelmät kannattaisi poimia jo huhtikuun kehysriihessä.