Hallitus kokoaa parhaillaan neljättä lisätalousarviota. Sen tarkoituksena on helpottaa kuntien ja elinkeinoelämän tukalaa tilannetta. HALI muistuttaa, että koronavirukselta suojautuminen on tuonut uusia pysyviä kustannuksia, jotka pitää kantaa yhteisvastuullisesti.

– Kunnat ja Kela tarvitsevat valtiolta nopeasti 200 miljoonan euron suojautumis- ja testauspaketin, jolla korvataan sekä julkisten että yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelutuottajien kustannuksia. Riskiryhmät ja muut sote-palvelujen asiakkaat eivät saa jäädä eriarvoiseen asemaan koronavirukselta suojautumisessa. Lisäksi kuntataloutta ei saa rasittaa uusilla kustannuksilla – esimerkiksi ympärivuorokautisen hoivan lakisääteinen vähimmäismitoitus on peruttava, sanoo Hyvinvointiala HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Hallitus ottaa uuden, toimialariippumattoman kustannustuen käyttöön neljännessä talousarviossaan. Kustannustuki on tarpeen, mutta se ei juurikaan hyödytä pahiten kärsineitä suuria toimijoita esim. kuntoutus- ja varhaiskasvatuspalveluissa.

– Yleinen kustannustuki on saatava ripeästi käyttöön. Hallituksen tulisi myös pohtia harkinnanvaraisen kustannustuen myöntämistä suurille ja vaikeimmassa tilanteessa oleville työnantajille. Näin vältettäisiin suurten työllistäjien saneerauksia, irtisanomisia ja konkursseja, muistuttaa Rajakangas.

Katso HALIn kaikki viisi keinoa jotka helpottavat kuntien ja elinkeinoelämän tukalaa tilannetta