TÄMÄN OPPAAN tarkoituksena on nostaa esiin hyviä käytäntöjä ja vinkkejä,
joiden avulla voidaan luoda edellytyksiä opintoihin liittyvässä harjoittelussa
olevan opiskelijan tai oppisopimusopiskelijan onnistuneelle ohjaukselle sekä
opiskelijan oppimisprosessille.

Oppaan ovat laatineet yhteistyössä yksityisen sosiaalipalvelualan työmarkkinajärjestöt Hyvinvointiala HALI ry, Tehy ry, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Toimihenkilöliitto ERTO sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry.

Lataa opas