STM järjesti 15.10.2019 tiedotustilaisuuden Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman käynnistämisestä. Tilaisuudessa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi valmistelussa olevasta hoitotakuulaista. Tavoitteena on tiukentaa hoitotakuuta niin, että perusterveydenhuollon palveluihin pääsisi tulevaisuudessa seitsemässä päivässä.

Nopeampaan hoitoon pääsyyn pyritään varaamalla rahoitusta uusien virkalääkäreiden palkkaamiseen terveyskeskuksiin. HALIn mielestä tavoite on hyvä ja kannatettava, mutta keino väärä.

STM:n mukaan keskeinen keino hoitotakuun toteuttamiseksi on tuhannen uuden terveyskeskuslääkärin palkkaaminen. Lisäresurssien rekrytoinnit voidaan toteuttaa rahoituksella, jota STM hakemuksesta myöntää Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kautta. Ensi vuoden budjettiin on varattu 70 miljoonaa euroa ohjelman toteuttamista varten.

Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi kannattaisi hyödyntää myös yksityisen sektorin resursseja ja osaamista.

Yksityisen sektorin resursseja ja osaamista kannattaisi hyödyntää.

Jonosta pois pääsevälle asiakkaalle on yhdentekevää, mikä taho maksaa hoitoa antavan lääkärin tai hoitajan palkan. Tärkeintä on päästä ajoissa hoidon piirin.

Poliitikot ovat peränneet sote-uudistuksen toteuttamiseksi innovatiivisia ratkaisuja. Virkalääkäreiden palkkaaminen julkiselle sektorille ei ole sellainen. Se ei ole myöskään niukkojen verovarojen tehokasta ja taloudellista hyödyntämistä.

Merkittävän osan tarvittavista lääkäri- ja hoitajaresursseista voi hankkia yksityiseltä sektorilta esimerkiksi palvelusetelijärjestelmiä tai ostopalveluja hyödyntämällä. Tällöin järjestämisvastuulliset kunnat maksaisivat vain palvelujen käytöstä.

Ministeriön ja kuntien on hyvä tiedostaa, että yksityisen sektorin toimijat ovat käytettävissä. Kertokaa vain, kuinka voimme olla avuksi?