Sosiaali- ja terveysministeriön asettama virkatyöryhmä julkaisi tänään ehdotuksensa sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten porrastamisesta, työnjaosta ja yhteistyöstä. HALI pitää tärkeänä terveydenhuollon työnjaon kehittämistä. Se on tärkeää erityisesti siksi, että sote-ammattilaisten saatavuus on lähivuosina yhä kriittisemmässä roolissa palvelujen varmistamisessa koko Suomessa.

Työryhmän ehdotuksessa todetaan, että julkisen terveydenhuollon toimijoiden on kyettävä varmistamaan järjestämisvastuullaan oleva toiminta, mutta kaikkea ei ole mielekästä tai mahdollista tuottaa itse.

”Tämän viisauden pitäisi päteä myös muuhun kuin vain hyvinvointialueiden väliseen yhteistyöhön. Yksityisillä palveluntuottajilla on mahdollisuuksia auttaa erikoissairaanhoidon pidentyneiden jonojen purkamisessa”, HALIn terveyspalvelujohtaja Hanna-Maija Kause sanoo.

”Ministeriön selvitys keskittyy rajaukseltaan vain julkisen sektorin itse tekemään työhön ja jättää huomioimatta mahdollisuudet yhteistyöhön yksityisten palveluntuottajien kanssa. Jatkotyössä tulee nähdä myös ne lainsäädännön muutostarpeet, jotka lisäävät hyvinvointialueiden mahdollisuuksia hankkia yrityksiltä apua esimerkiksi erikoissairaanhoidon jononpurkuun”, Kause toteaa.

Asiassa ei ole tarvetta lähteä henkilöstökilpailuun julkisen sektorin ja yritysten välillä, vaan miettiä toimintatapoja, jotka mahdollistavat joustavan toiminnan ja henkilöstöresurssin tehokkaan käytön koko terveydenhuollon näkökulmasta.

”On tärkeää, että hyvinvointialueet sisäistävät uuden roolinsa nimenomaan palvelujen järjestäjinä, eivätkä keskity mustasukkaisesti suojaamaan vain omaa tuotantoaan. Hallittu työnjako yksityisen ja julkisen sektorin välillä sekä hankintaosaamisen kehittäminen auttavat saamaan rajallisen ammattilaisresurssin riittämään ja säästävät veronmaksajien rahoja”, Kause painottaa.

Lue virkatyöryhmän selvitys STM:n verkkosivuilta.