Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvaukset nousivat merkittävästi vuoden vaihteessa. Kela-korvaukset ovat yhteiskunnalle edullinen tapa tukea hoitoon pääsyä.

Vuonna 2024 Kela-korvaus yksityisen yleis- ja erikoislääkärin vastaanottokäynnistä on 30 euroa ja etävastaanotosta 25 euroa, kun ennen korvaus oli 8 euroa. Samalla hammaslääkärin tekemän suun perustutkimuksen korvaus nousi 15,50 eurosta 30 euroon.  Myös psykiatrin vastaanottokäynnistä ja hoidosta maksettavat korvaukset kasvavat. Korvaus psykiatrin vastaanotosta on 30–40 euroa vastaanoton kestosta riippuen.

”Pidän nyt tehtyä Kela-korvausten nostoa merkittävänä korotuksena suhteessa aiempaan korvaustasoon. Toivottavasti se mahdollistaa yhä useammalle yksityisen terveydenhuollon hyödyntämisen ja tätä kautta helpottaa myös hyvinvointialueiden jonotilannetta”, HALIn terveyspalvelujohtaja Hanna-Maija Kause toteaa.

Tänä vuonna valmisteltavana on myös uusi Kela-korvausmalli, jonka on tarkoitus astua voimaan vuoden 2025 alusta. HALIn tavoitteina on, että uusi Kela-korvausmalli keventäisi julkisen terveydenhuollon kuormaa, parantaisi korvausten kohdentumista ja lisäisi hoidon jatkuvuutta ja vaikuttavuutta.

Kela-korvaukset ovat yhteiskunnalle edullinen tapa tukea ihmisten hoitoon pääsyä, sillä Kela-korvatusta käynnistä osan maksaa asiakas itse.


Lue lisää:

HALIn pääekonomisti pääekonomisti Joel Kuuva kirjoitti blogissaan lokakuussa 2023 Kela-korvausten noston vaikutuksista. Kuuvan blogi on luettavissa nettisivuillamme.

Lue lisää Kela-korvausten nostamisesta STM:n kolumnista.

HALIn tavoitteet uudeksi Kela-korvausmalliksi.