On monta hyvää syytä olla HALIn jäsen, mutta kehuttu työsuhdeneuvonta on monelle se arkea lähinnä oleva syy.

HALIn työmarkkinayksikkö koostuu työmarkkinajohtajasta ja 5,5 lakimiehestä. Joka työpäivä kolme lakimiestä on neuvontapäivystyksessä. Teimme tänä keväänä jäsenneuvonnan seurannan viikoilta 15.−19.2. ja 22.−26.3. Helmikuun seurantaviikolla annettiin 282 työsuhdeneuvoa ja maaliskuun seurantaviikolla 347.

Tiimin kokemuksen mukaan helmikuun viikko oli selvästi tavallista hiljaisempi, maaliskuun jo lähempänä tavanomaista. Vuositasolla työsuhdeneuvonnan kokonaismäärä on arviolta n. 18 000 kappaletta.

Eniten neuvoja tarvittiin työsuhteen päättämiseen ja lomauttamiseen

Neuvoista 62 prosenttia annettiin sähköpostitse ja 38 prosenttia puhelimitse. Seurantajaksolla eniten neuvoja tarvittiin työsuhteen päättämiseen ja lomauttamiseen, 197 kappaletta. Muita yleisiä teemoja olivat muu työoikeus (118 kpl), vuosiloma (93 kpl), poissaolot (86 kpl), palkkaus (67 kpl), työsopimuksen tekeminen (60 kpl) ja työaika (60 kpl). Koronaan liittyvät kysymykset olivat vähentyneet pandemian alkuun verrattuna.

TES-aloista eniten neuvontaa liittyi sosiaalipalvelualan TES:iin, 184 kappaletta.

Hyvin vaikeita yli 15 minuutin vastaus- ja selvittelynajan vaatineita kysymyksiä oli 17 prosenttia. Helppoja alle 5 minuutin vastausajan kysymyksiä oli 34 prosenttia. 5−15 minuutin vastausajan kysymyksiä oli 49 prosenttia.

Hyvä työsuhdeneuvo on selkeä ja ymmärrettävä

Hyvä työsuhdeneuvoja pystyy nopeasti hahmottamaan ongelman juridiikan ja antamaan kyllin ytimekkään ja ymmärrettävän vastauksen. Kaikkiin kysymyksiin ei kuitenkaan ole yhtä selvää oikeaa vastausta muun muassa tulkinnanvaraisen lainsäädännön tai oikeuskäytännön puuttumisen vuoksi.

Ajantasaista tietoa löytyy myös HALin nettisivujen Työsuhdetietoa-osiosta.

Siellä on eri aihealueiden mukaisesti jaoteltuna TES:t, työsopimusmallit, oppaat ja työoikeuden keskeisiä pelisääntöjä.

 

Työsuhdeneuvonnan lisäksi työmarkkinayksikkö hoitaa HALIn viiden eri TES:n TES-neuvottelut ja työryhmät, erimielisyysneuvottelut työntekijäliittojen kanssa, työmarkkinaviestintää, asianajoa tuomioistuimissa, työvoiman saatavuuteen, työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä tehtäviä sekä erilaista sidosryhmäyhteistyötä.

Monipuolisuus onkin yksi työoikeuden hyvistä puolista. Se liittyy lähes jokaisen suomalaisen arkeen, ja vaikka tätä työtä tekisi vuodesta tai vuosikymmenestä toiseen, niin joka työpäivä vastaan tulee tilanteita, joita ei ole aiemmin kohdannut.