Suomalainen kuntoutusjärjestelmä joutuu tällä hetkellä vastaamaan useaan haasteeseen. Yhtäältä erityisesti ikääntyminen lisää kuntoutustarvetta ja asettaa haastetta palveluiden kehittämiselle ja rajapintojen yhdistämiselle, toisaalta kustannusten kasvu ja tarve uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä edellyttävät kuntoutuksen roolin tarkastelua.

Tutustu Kuntoutuksen toimiala- ja tulevaisuusselvitykseen, jonka tilaajina olivat Hyvinvointiala HALI ry, Kuntoutuksen toimialayhdistys ry, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Mikkelin kaupunki, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry, Hoito- ja kuntoutuslaitosten liitto ry sekä Kansaneläkelaitos. Selvitystyön toteuttivat Nordic Healthcare Group ja Kuntoutussäätiö.