Kaikilla HALIn työehtosopimusaloilla hyväksytään vuosittain kalenterivuodeksi kerrallaan työnantajan tuen piiriin kuuluvat ammattiyhdistyskoulutukset. Sosiaalipalvelualan TES:n koulutussopimuksen 4 §:ssä, terveyspalvelualan TES:n koulutussopimuksen 3 §:ssä, sosiaalialan järjestötyön TES:n koulutussopimuksen 4 §:ssä ja ensihoidon TES:n 23 §:ssä on määritelty edellytykset, joilla työntekijä voi osallistua ammattiyhdistyskoulutukseen.

Lähinnä luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille suunnattujen kurssien palkanmaksun ja kursseille osallistumisen periaatteet ovat työehtosopimusten liitteenä olevassa koulutussopimuksessa.

Eräät kurssit ovat jakautuneet kahteen jaksoon, jotka yhdessä muodostavat kurssin. Toisissa kursseissa on useampia osia, joista kukin muodostaa oman osakokonaisuuden omine ilmoittautumisineen.

Ammattiyhdistyskoulutukseen ilmoittaudutaan kyseisen kurssin järjestäjälle.

Alla on lueteltu palkanmaksun piiriin hyväksytyt ammattiyhdistyskurssit.

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityisen sosiaalipalvelualan kursseista on sovittu sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöjen kanssa:

Sote:n

JHL:n

Talentian

Salli/Jyty:n 

Sekä lastentarhanopettajien liitepöytäkirjan solmineen OAJ:n kanssa.

Terveyspalveluala

Terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutuksesta on sovittu Soten kanssa

 terveyspalvelualalle  

sekä Terveyspalvelualan Unionin Terveyspalvelualan rinnakkais-TES:n osalta

JHL:n, 

Talentian ja

Jytyn kanssa.

Sosiaalialan järjestöt

Sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen ammattiyhdistyskoulutuksesta sovitaan ERTO:n kanssa. Täydennämme kurssit sivullemme, kun niistä on sovittu.

Ensihoito

Tehyn kanssa kursseista on sovittu  ensihoitopalvelualalle