Koronaviruksen torjuminen sosiaali- ja terveysalan yrityksissä ja järjestöissä aiheuttaa mittavia lisäkustannuksia. Erityisesti kuntoutus- ja hoiva-alan toimijat kantavat nyt raskaita henkilöstökustannuksia turvallisuuden varmistamiseksi. Hyvinvointiala HALI ry ja Kuntoutusyrittäjät vetoavat hallitukseen: sote-ala tarvitsee oman korvaustyökalun helpottamaan vakavaa ahdinkoa. Omaehtoiseen karanteeniin asetetuista, koronatestiin pääsyä odottavista ja testitulosta odottavista työntekijöistä aiheutuvat kustannukset pitää korvata.

Kuntoutusyrittäjien jäsenyrityksissä koronavirusvarotoimia tehdään koko ajan. Altistunut tai tällaiseksi epäilty työntekijä otetaan THL:n ohjeiden mukaisesti heti asiakastyöstä pois ja ohjataan koronavirustesteihin. Työhön palataan aikaisintaan negatiivisen testituloksen saamisen jälkeen, tai vaihtoehtoisesti ohjeen mukaisen oireettoman jakson jälkeen. Pienet kuntoutus-, sosiaali- ja terveysalan yritykset ja sote-alan järjestöjen toimipaikat uhkaavat kaatua, kun työkykyiset, mutta koronalle mahdollisesti altistuneet työntekijät joudutaan irrottamaan hoiva- ja hoitotyöstä ja hankkimaan tilalle sijaiset. Jos sijaista ei saada, jäävät asiakkaat vaille hoitoa.

Tämän lisäksi sosiaali- ja terveysalan yritykset ja järjestöt yleisesti eivät ole saaneet riittävää tukea suojavarusteiden hankinnasta aiheutuneisiin kuluihin. Esimerkiksi pelkästään hoiva-alan toimijat odottavat yli kymmentä miljoonaa euroa suojavarustekorvauksia kunnilta. Kysymys on sadoista yrityksistä ja järjestöistä, joista monet ovat 1-2 hengen organisaatioita.

– Sijaisten rekrytoiminen ja suojamateriaalit ovat lisänneet kustannuksia merkittävästi, mutta korvauksia kunnilta tai valtiolta ei ole kuulunut. Tilanne vaarantaa sote-palvelujen jatkuvuuden. Jätetäänkö pienet kuntoutus- ja sote-alan yritykset ja järjestöt yksin taistelussa koronaa vastaan, ihmettelee Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Asiakastyötä ei voi keskeyttää

Työt on pyritty järjestämään työntekijän työkyvyn ja asiakkaan tilanteen mukaan etätöinä. Pääosin sote-alan työ joudutaan kuitenkin suorittamaan kasvokkain asiakkaan kanssa. Osa tällaisesta työstä keskeytyy virusepäilyn aikana. Valtaosassa erityisesti sosiaalialan työtehtäviä, kuten asumispalveluissa, töitä ei voida keskeyttää. Silloin asiakastyöstä poissa olevan työntekijän tilalle tarvitaan palkattu sijainen.

Alan työnantajien taloudellinen tilanne on tällä hetkellä kokonaisuutena heikentynyt. Heikko kannattavuus uhkaa sote-alan palveluja ja työpaikkoja. Uusi kustannustuki auttaa vain harvoja sote-alan yrityksiä ja järjestöjä, koska tuen edellyttämää liikevaihdon laskua ei usein ole tapahtunut. Sen sijaan koronapandemia on lisännyt kustannuksia, muun muassa lisääntyneiden sijaistarpeiden, suojautumisen ja siivouksen takia. Kulujen kasvu syö kannattavuutta ja vaarantaa toiminnan jatkuvuuden.

– Kuntoutusyrittäjien syyskuussa 2020 toteuttaman 70 vastaajan jäsenkyselyn mukaan 78 prosenttia kuntoutusyrityksistä joutui keväällä sopeuttamaan toimintaansa lomauttamalla tai jopa irtisanomalla. Syksyn tilanne on se, että kannattavuus kärsii, eikä kustannustuki 2 auta, kun liikevaihto ei ole keväällä kertyneen kysyntäsuman purkamisen johdosta sakannut, sanoo Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtaja Satu Grekin.

HALI ja Kuntoutusyrittäjät ehdottavat uutta korvaustyökalua  

Työnantajalle pitäisi korvata esimerkiksi puolet koronalle altistuneen, mutta työkykyisen sote-työntekijän palkasta siltä ajalta, kun työntekijä on suosituksen mukaisesti poissa työstä, eikä etätyötä voida järjestää. Käytännössä tartuntatautilakiin lisättäisiin uusi pykälä, jonka mukaan koronavirusepäilyn vuoksi työntekoon estyneen työntekijän työpanoksen menetyksestä korvattaisiin puolet tälle karanteenitilanteessa maksettavasta tartuntatautipäivärahasta. Työkalun käytön kohdentaminen sote-aloille on perustelua, koska juuri tällä sektorilla asiakkaat ovat pääosin riskiryhmään kuuluvia, ja etätyön mahdollisuutta ei yleensä ole.

Lue kaksi yritystarinaa: Sote-alan yrittäjät kertovat alan ahdingosta: Satoja poissaoloja ja suojavarusteista mittavat lisäkulut

Lisätiedot:

Ulla-Maija Rajakangas
toimitusjohtaja
Hyvinvointiala HALI ry
ulla-maija.rajakangas@hyvinvointiala.fi / p. 040 037 4164

Satu Grekin  
toiminnanjohtaja
Kuntoutusyrittäjät
satu.grekin@kuntoutusyrittajat.fi / p. 050 550 3488