Eduskunta on vahvistanut 15.2.2022 lain, joka helpottaa jatkossa tartuntatautipäivärahan myöntämistä koronatartunnan saaneille työntekijöille. Tartuntatautipäivärahaa voi saada jatkossa ilman, että koronatartunnan saanut on määrätty tartuntatautilääkärin määräyksellä eristykseen.

Lain mukaan kaikki lääkärit voivat kirjoittaa todistuksen, jolla voi hakea tartuntatautipäivärahaa. Lopullisen asetuksen mukaan todistuksen voivat kirjoittaa myös terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja. Tähän asti päivärahaa on voinut hakea vain kunnan tai kuntayhtymän tartuntatautilääkärin tekemän todistuksen perusteella.

Tartuntatautipäivärahaan on oikeus, jos työntekijällä on luotettavasti todettu covid-19 tartunta eikä hän siitä johtuen voi tehdä ansiotyötään. Tämä tarkoittaa virallista laboratoriovarmistettua covid-19 tartuntaa julkisen tai yksityisen terveydenhuollon tai työterveyshuollon kautta. Kotitesti ei riittäisi päivärahan saamiseen. Mikäli työntekijä voi koronatartunnasta huolimatta tehdä työtään esimerkiksi etätyönä, ei oikeutta päivärahaan ole.

Todistuksen voi saada julkisesta tai yksityisestä terveydenhuollosta, myös työterveyshuollosta. Todistuksen voi lääkärin lisäksi antaa sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Todistuksessa todetaan, että ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa luotettavasti todetun koronatartunnan vuoksi, koska tartuntariski on suuri. Todistuksesta tulee ilmetä myös ajanjakso, jolla ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa.

Muutos koskee myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajaa, jos lapsella on luotettavasti todettu covid-19-tartunta ja lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia ja huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään. Tässä tapauksessa lääkärintodistuksesta tulee ilmetä aika, jolloin lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa.

Tartuntatautipäivärahan hakuaika pidentyy nykyisestä kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen.

Lakimuutos ei koske koronalle altistuneita, mitä pidämme HALIssa puutteena. Altistuneiden työpoissaoloista koituu yhä merkittäviä taloudellisia seurauksia niin työnantajille kuin työntekijöille itselleen. Koronalle altistuneilla on kuitenkin edelleen oikeus tartuntatautipäivärahaan tartuntatautilain nojalla, jos he ovat saaneet kunnan tai kuntayhtymän tartuntatautilääkärin tekemän päätöksen karanteenista. Käytännössä näiden päätösten saaminen kuormittuneilta tartuntatautilääkäreiltä on kuitenkin hyvin vaikeaa.

Lakimuutosta sovelletaan takautuvasti. Uuden määräyksen mukaista tartuntatautipäivärahaa voi saada, jos ansiotyöstä poissaolo tartunnan vuoksi on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen.

Hallituksen lakiesitys löytyy täältä. 

EK:n ohjeistus löytyy täältä.


Päivitetty 25.2.2022: Lisätty tieto, että tartuntatautipäivärahaan oikeuttavan todistuksen voivat kirjoittaa lääkärin lisäksi myös sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja.