Krista Sinkkonen työskentelee ensihoidon tiimiesimiehenä ONNI:ssa. Ensihoitaja vastaa esimerkiksi äkillisesti sairastuneen tai onnettomuuden uhrin ensihoidosta ennen sairaalaan pääsemistä.  

Miten Krista sitten päätyi ensihoitajaksi? 

Ensimmäinen askel ensihoitajan uralle oli lähihoitajakoulutus. Aivan aluksi urahaaveet olivat kuitenkin toiset. Krista oli ajatellut uraa päiväkodissa, koska tykkäsi lapsista. Eri opintovaihtoehtojen esittelyssä ensihoitajalinja alkoi kuitenkin houkutella. 

– Työn monipuolisuus ja liikkuvuus kiinnostivat. Kokonaisvaltainen tutkiminen ja hoitaminen iski sitten kuitenkin enemmän kuin pelkästään lasten kanssa työskentely. 

Kristan opiskeluaikoina ensihoitajalinjalla ei voinut opiskella ilman ajokorttia. Opinnot alkoivat elokuussa, ja elokuussa olivat myös Kristan 18-vuotissynttärit. 

– Inssin piti siis mennä kerralla läpi, Krista naurahtaa. 

Nykyisessä työpaikassaan ONNIlla Krista on ollut jo yli kymmenen vuotta. Hän aloitti paikassa melkein heti valmistumisen jälkeen. 

– Ehdin olla valmistumisen jälkeen ensin vanhainkodissa ja sitten pari kuukautta työttömänä. Olin tehnyt harjoittelun ONNIlla, ja esimies soitti, että haluaisinko tulla tekemään sijaisuuden. Vastasin heti, että totta kai. 

Jatkokoulutus poiki uusia mahdollisuuksia

Krista pääsi ONNIlle perustason ensihoitajaksi. Sille tielle Krista onkin jäänyt. Seuraava askel urapolulla oli sairaanhoitajaksi opiskeleminen. Opinnot olivat päätoimista opiskelua, mutta töitä oli mahdollista tehdä lomilla ja viikonloppuina. Ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella myös hoitotason ensihoitajaksi, mutta Krista valitsi tuolloin omalta kotipaikkakunnalta löytyneen sairaanhoitajan koulutuksen. 

Myöhemmin myös hoitotason ensihoitajan opinnot alkoivat kiinnostaa, ja Krista lähti tekemään opintoja muutaman työkaverinsa kanssa. Hoitotason ensihoitajan opinnot on mahdollista suorittaa täydennyskoulutuksena sairaanhoitajan tutkinnon päälle. Opinnot toteutuivat monimuoto-opintoina töiden ohessa. Heti valmistumisen jälkeen Krista sai vakinaisen paikan ambulanssista hoitotason ensihoitajana. 

Pian Kristaa kyseltiin jo muihinkin tehtäviin. Jo valmistumista seuranneena syksynä häneltä kysyttiin, haluaisiko hän vastaavaksi ensihoitajaksi. 

Vastaavan ensihoitajan työ on vuoroesimiehen työtä, jossa vastataan muun muassa sairaslomien järjestämisestä ja auto-ongelmien selvittämisestä. Työpaikalla tapahtuneen organisaatiouudistuksen jälkeen tarjolle tuli myös tiimiesimiehen paikka, johon Krista haki ja pääsi. Uudistuksen tarkoituksena oli, että tiimiesimies on mahdollisimman lähellä työntekijöitä. Tiimiesimiehen työssä häntä kiinnostikin toisaalta itse esimiestyö ja toisaalta mahdollisuus jatkaa töitä kentällä. 

– On kivaa, kun pääsee näkemään työntekijöitä. Heidän on myös ehkä helpompi tulla juttelemaan, kun ollaan samassa tilassa. Esimies ei ole kaukana, vaan häneen on helppo ottaa yhteys ja esimiehenä on helpompi ehkä ymmärtää myös työntekijän kantaa, kun tehdään myös samaa työtä itse. 

Oma persoona mukana töissä

Niin perus- kuin hoitotason ensihoitajan työ on vaativaa ja monipuolista työtä, jossa pitää osata toimia tiimissä ja reagoida yllättäviinkin tilanteisiin. Kristan mukaan sosiaaliset taidot ovat ensihoidossa ensiarvoisen tärkeitä. 

– Tietoa ja taitoa varmasti kertyy, mutta se, miten toimit ihmisten kanssa, vaikuttaa todella paljon.  

Ensihoitajalla pitää olla ymmärrystä ja kykyä kohdata ihmisiä, jotka ovat kohdanneet pelottaviakin tilanteita. Täytyy ymmärtää, että se mikä ei ammattilaiselle vaikuta vakavalta voi asiakkaalle olla hyvinkin pelottavaa. 

– Kaikilla on yleensä kuitenkin ollut hätä kun on ambulanssi soitettu. Meidän pitää pystyä kohtaamaan kunnioittavasti, vaikka meidän mielestämme hätä ei olisikaan niin iso. 

Sosiaaliset taidot tulevat tarpeeseen myös työkavereiden kanssa. Vuorossa ollaan usein työparin kanssa, joten asiat on hoidettava yhdessä. Sooloilemaan ei voi lähteä. 

Työ on vuorotyötä, mikä on Kristalle mieleen. Hänen mukaansa 12-24 tunnin työvuorot ja niiden vastapainona olevat pidemmät vapaat sopivat hänelle hyvin. 

– Nyt kun on ollut enemmän toimistohommia, olen huomannut ettei toimistotyöaika sovi minulle ollenkaan. Sekä läheiseni että minä itse voimme paljon paremmin, kun saan tehdä vuorotyötä.

Krista on työurallaan ehtinyt työskennellä monella eri ammattinimikkeellä ja kouluttautua perustason ensihoitajasta sairaanhoitajaksi ja hoitotason ensihoitajaksi. Kristan mukaan työnantaja on joustanut paljon työn ja opintojen yhdistämisessä, ja hän haluaa mahdollistaa saman myös muille.  

– Olen pyrkinyt tuomaan sitä myös omille alaisilleni. Että jos on kouluja ja muita, niin saataisiin työvuorot sovitettua niin, että onnistuu.