koulutus- ja uramahdollisuudet

Hyvinvointiala kasvaa voimakkaasti, ja näin ollen myös työllistyminen on hyvää. Noin joka viides työpaikka syntyy yksityiselle sote-palvelualalle, ja julkinen sektori mukaan laskettuna on alalle syntynyt eniten uusia työpaikkoja koko Suomessa vuoden 2017 jälkeen. Sote-alan ammattilaiset ovat haluttuja työntekijöitä, ja työpaikkoja löytyy runsaasti ympäri Suomen.

Hyvinvointialalle on mahdollista työllistyä monella eri koulutuksella, omien urahaaveiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaan

Alan työllisyysnäkymät ovat kirkkaat pitkälle tulevaisuuteen, ja töitä on tarjolla joka puolella maata. Työt voi siis helposti sovittaa muihin elämän toiveisiin ja suunnitelmiin.

Työskentely on hyvinvointialalla mahdollista sovittaa oman elämäntilanteen mukaiseksi. Alalla on tarjolla niin täysipäiväisiä vakituisia sopimuksia kuin vaikkapa opintojen oheen sopivia osa-aikaisuuksia. Monissa alan yrityksissä työntekijät otetaan mukaan myös esimerkiksi työvuorolistojen laadintaan, jolloin omiin työaikoihin voi vaikuttaa hyvinkin konkreettisesti.

Useat hyvinvointialan koulutukset tarjoavat myös mahdollisuuden jatkokouluttautumiseen. Mikäli kiinnostusta riittää, on esimerkiksi lähihoitajasta mahdollista opiskella sairaanhoitajaksi tai mielenterveystyössä työskennelleen sairaanhoitajan aloittaa psykoterapiaopinnot. Uusia polkuja on siis mahdollista löytää myös ensimmäisen tutkinnon jälkeen.

Työskentely hyvinvointialalla on mahdollista sovittaa oman elämäntilanteen mukaiseksi

Alalla on tarjolla niin täysipäiväisiä vakituisia sopimuksia kuin vaikkapa opintojen oheen sopivia osa-aikaisuuksia. Monissa alan yrityksissä työntekijät otetaan mukaan myös esimerkiksi työvuorolistojen laadintaan, jolloin omiin työaikoihin voi vaikuttaa hyvinkin konkreettisesti.

Useat hyvinvointialan koulutukset tarjoavat myös mahdollisuuden jatkokouluttautumiseen. Mikäli kiinnostusta riittää, on esimerkiksi lähihoitajasta mahdollista opiskella sairaanhoitajaksi tai mielenterveystyössä työskennelleen sairaanhoitajan aloittaa psykoterapiaopinnot. Uusia polkuja on siis mahdollista löytää myös ensimmäisen tutkinnon jälkeen.

Hyvinvointialan yleisimpiä ammattinimikkeitä

Hoiva-avustaja

Hoiva-avustajakoulutus kestää yleensä noin vuoden. Hoiva-avustajat työllistyvät avustaviin tehtäviin vanhus- ja vammaispalveluihin. Opinnot sisältyvät lähihoitajaopintoihin, joten hoiva-avustajasta on helppo kouluttautua halutessaan lähihoitajaksi.

 • koulutustaso: ei tutkintoa, osa lähihoitajakoulutusta
 • kesto: n. vuoden

Lähihoitaja

Lähihoitajan koulutus on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajakoulutuksessa on mahdollista kouluttautua myös perustason ensihoitajaksi.

 • koulutustaso: ammattikoulu
 • kesto: noin kolme vuotta

Ensihoitaja

 • koulutustaso: perustaso ammattikoulu, hoitotaso AMK
 • Kesto: perustaso noin kolme vuotta, hoitotaso noin neljä vuotta

Ensihoitajat vastaavat potilaan hoitamisesta esimerkiksi onnettomuuspaikalla sekä turvallisesta kuljettamisesta sairaalaan.

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija. Sairaanhoitajan työhön liittyy monenlaisia hoitoon liittyviä tehtäviä, ja sairaanhoitajia työskentelee niin sosiaali- kuin terveydenhuollon palveluksessa.

 • koulutustaso: AMK tai YAMK
 • kesto: noin neljä vuotta

Sosionomi

Sosionomi on sosiaalialan ammattilainen, joka tuntee laajasti sosiaalialan kentän. Sosionomin työnkuva on moninainen, ja sosionomeja työskenteleekin keskenään hyvin erilaisissa tehtävissä. Sosionomin koulutus mahdollistaa työskentelyn muun muassa nuorisotyössä, työllisyyspalveluissa, kriminaalityössä, kuntoutuksessa ja vanhus- ja vammaispalveluissa. Sosionomin koulutus antaa valmiudet työskennellä myös varhaiskasvatuksen parissa.

 • koulutustaso: AMK
 • kesto: 3,5 vuotta

Geronomi

Geronomi on vanhustyön erikoisammattilainen, jonka osaamisessa yhdistyy sosiaali- ja terveysalan tuntemus ja liikunta-alan osaaminen.

 • koulutustaso: AMK
 • kesto: 3,5 vuotta

Lääkäri

Lääkäri on hoidon ja lääketieteen asiantuntija. Lääkäri työskentelee yhteistyössä muun hoitohenkilökunnan kanssa potilaan terveyden edistämiseksi.

 • Koulutustaso: yliopisto
 • Kesto: 6 vuotta

Psykologi

Psykologi on mielen ja käyttäytymisen asiantuntija. Psykologin työhön kuuluu esimerkiksi hoidon tukemista ja potilaan henkisen tilan arviointia. Psykologit työllistyvät muun muassa kouluihin, sairaaloihin ja yksityisiin terapiakeskuksiin.

 • koulutustaso: yliopisto
 • Kesto: 2 + 3 vuotta

Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijä on sosiaalialan ammattilainen. Sosiaalityöntekijät työskentelevät sosiaalityön asiantuntijatehtävissä, ja heidän työnkuvaansa voi kuulua esimerkiksi palvelutarpeen arviointia ja erilaisia johtotehtäviä sekä palveluiden järjestämistä. Sosiaalityöntekijät työllistyvät esimerkiksi sosiaalitoimistoon, koulukuraattoreiksi, terveyskeskuksiin ja sairaaloihin sekä neuvoloihin.

 • Koulutustaso: yliopisto
 • Kesto: 2 + 3 vuotta

Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen opettaja on pedagogiikan sekä lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntija. Varhaiskasvatuksen opettajat työskentelevät ennen kaikkea päiväkodeissa varhaiskasvatuksen opettajina tai esiopettajina sekä erilaisissa johto- ja kehittämistehtävissä.

Koulutustaso: yliopisto

Kesto: 2 + 3 vuotta