Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan ensihoitoa koskevia muutoksia terveydenhuoltolakiin ja ensihoitoasetukseen. Lausuntokierroksella olleet säädösluonnokset sellaisinaan toteutuessaan uhkaavat hävittää koko yksityisen ensihoidon toimialan.

Viranomaistoimintaa sosiaali- ja terveyspalveluissa ei voi kevein perustein siirtää yksityisen tahon tuottamaksi. Muut tehtävät voi. Hyvinvointialan liitto painottaa lausunnossaan säädösluonnoksista, että ensihoidon tuottaminen on terveydenhoitoa, ei viranomaistoimintaa. Yksityiselle ensihoitotoimialalle on turvattava vähintään nykyisen tasoinen rooli.

Toimiala on ollut valtavassa turbulenssissa viimeiset vuodet. Yksityisen ensihoidon tuottajien määrä romahti vuoden 2011 terveydenhuoltolain muutoksen yhteydessä.

− Voimassaolevan lain mukaan kilpailutus on mahdollista, mutta siihen ei velvoiteta. Tämän seurauksena alan yrityksistä kaatui kolme neljästä ja ensihoidon kustannukset yhteiskunnalle nousivat. Tähän on nyt uusien säädösten myötä tultava muutos, vaatii Hyvinvointialan liiton yhteiskuntasuhdejohtaja Hanna-Kaisa Järvi.

− Julkisen tuotannon suosiminen on aiheuttanut sen, että monituottajamallin toteuttamisessa on tällä hetkellä haasteita. Monituottajamalli on kuitenkin edelleen mahdollinen ja toteutuskelpoinen myös ensihoidossa, kuten muutoinkin terveydenhuollossa. Maakunta voisi tuottaa omana toimintanaan merkittävän osan kiireellisestä ensihoidosta (ns. A-C tehtävät), jota yksityinen täydentää vähintään nykyisen lain määräämässä laajuudessa, Järvi huomauttaa.

Satunnainen tai hyvin pienimuotoinen yksityisten ensihoitopalveluiden hankinta ei mahdollista yksityisten yritysten pysymistä toimialalla eikä täydentävien kiireellisten ensihoitopalveluiden tuotantoa.

− Päinvastoin: mikäli ensihoito on jatkossa pelkästään viranomaistoimintaa, eikä yksityisellä ole muita tehtäviä kuin kiireettömät potilaskuljetukset, joiden aikana potilas ei tarvitse valvontaa, alan toimintaedellytykset lakkaavat, Järvi toteaa.
Hyvinvointialan liitto korostaa, että yksityiselle ensihoidolle on turvatta riittävän laaja rooli, vähintäänkin nykytilan tasoinen, jotta yritystoiminta tälläkin toimialalla pysyisi taloudellisesti kannattavalla pohjalla ja toimiala ylipäänsä säilyisi.

− Yksityiset ensihoitoyritykset ovat terveydenhuollon ammattilaisia ja elinkeinonharjoittajia. He toimivat täysin samoin vastuin ja velvollisuuksin kuin julkinenkin. Toimintaedellytykset on turvattava jatkossakin, Järvi sanoo.

Lisätietoja:

Hanna-Kaisa Järvi, yhteiskuntasuhdejohtaja, Hyvinvointialan liitto, p. 040 754 7728