Hyvinvointialan HALI ry, Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry ja Tehy ry pääsivät 28.6.2022 neuvottelutulokseen uudesta ensihoitopalvelualan työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos on hyväksytty kaikkien osapuolten hallinnoissa tänään 700 työntekijän toimialalle.

Ratkaisu ylittää TES-kierroksen yleisen linjan nostaen selvästi toimialan kustannuksia sopimuskauden aikana. Ratkaisu nostaa erityisesti ensihoitajien lähtöpalkkatasoa, pienentäen jälkeenjääneisyyttä kuntiin ja hyvinvointialueisiin. Samalla pidetään huolta alan houkuttavuudesta kilpailtaessa osaavasta työvoimasta.

TES teksteihin tuli monia muutoksia. Vuosilomissa siirrytään 1.4.2024 alkaen vuosilomalain mukaisesta arkipäivälaskennasta (6/vk) lomapäivälaskentaan (5/vk), ellei työnantajakohtaisesti päätetä aikaisemmasta voimaantulosta. Sairausajan palkanmaksuun tehtiin rajoituksia tietyissä tilanteissa. Perhevapaamääräykset päivitettiin uuden lainsäädännön mukaisiksi. Paikallista sopimista edistettiin kirjaamalla paikallisen sopimisen menettelytavat osaksi TES:sta. Palkkaustyöryhmässä selvitetään eroja palkkaustasojen ja niissä olevien eroja suhteessa hyvinvointialueiden perus- ja hoitotason ensihoitajien palkkoihin.

 

Sopimuskausi on 24 kuukautta 1.5.2022–30.4.2024. Palkankorotukset on sovittu kahdelle vuodelle.

1.9.2022           Työntekijöiden 31.8.2022 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.9.2022 lukien 2,0 prosenttia.

1.12.2022          Taulukkopalkkoja korotetaan 1.12.2022 lukien 1,0 prosenttia.

Keskimäärin 1.12.2022 taulukkopalkkojen palkkatasoa nostava kustannusvaikutus toimialalla on n. 0,8 prosenttia.

1.6.2023            Työntekijöiden 31.5.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2023 lukien 1,9 prosenttia. Yleiskorotus määräytyy kuitenkin Teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksen mukaisesti, mikäli vuoden 2023 yleiskorotus on tätä suurempi.

1.10.2023          Taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2023 lukien 1,2 prosenttia. Taulukkokorotus määräytyy kuitenkin SOTE-sopimuksen vuoden 2023 palkkaohjelmakorotuksen mukaisesti, mikäli korotus on tätä suurempi.