Joulukuun 10. päivä nimitetty Sanna Marinin hallitus jatkaa samojen puolueiden voimin kuin viikkoa aikaisemmin eronnut Antti Rinteen hallitus. Myös hallitusohjelma säilyy entisenä. Tämä tarkoittaa sitä, että hallitus pyrkii saavuttamaan sote-uudistuksen tavoitteet vaalien jälkeen nimetyn hallituksen linjaamilla keinoilla.

Hyvinvointiala HALI ry viesti jo eduskuntavaalien alla sitoutumista sote-uudistuksen keskeisiin tavoitteisiin. Esitimme tarkennetut keinomme tavoitteiden saavuttamiseksi heti vaalien jälkeen. Esityksemme olivat siten kaikkien hallitusneuvotteluja käyneiden puolueiden käytössä.

Tämän vaalikauden sote-uudistuksen valmistelu on ns. vaiheessa. Monelle ulkopuoliselle kuva uudistuksen toteuttamistavasta ja aikataulusta on jäänyt melko hämäräksi. Tämän vuoksi olisi toivottavaa, että hallitus pääministerin johdolla päivittäisi sote-uudistuksen tilannekuvan heti vuoden alussa.

HALI osallistuu mielellään sote-uudistuksen valmisteluun ja sen toteuttamiseen. Haluamme, että tätä valmistelutyötä tehdään hyvässä ja avoimessa yhteistyössä keskeiset tavoitteet mielessä pitäen. Olemme osaltamme siihen valmiit.