Hyvinvointiala HALI, KT, JHL ja joukko oppilaitoksia ja hoiva-alan yrityksiä vaativat hoiva-avustajien koulutuksen vakiinnuttamista pikaisesti ratkaisuna työvoiman saatavuuden turvaamiseen.

Parhaillaan uudistettavana olevan ns. vanhuspalvelulain tavoitteena on parantaa vanhuspalveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Tähän pyritään säätämällä ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin 0,7 mukainen sitova henkilöstömitoitus asiakasta kohden entisen 0,5:n sijaan. Mitoituksen toteuttaminen on erittäin vaikeaa tilanteessa, jossa hoivan tarve kasvaa jatkuvasti ja työntekijät eläköityvät nopeasti.

Hoiva-avustajat luetaan ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä henkilöstömitoitukseen myös jatkossa. Tällä hetkellä hoiva-avustajakoulutuksessa on kirjavuutta eikä koulutus ole kaikkien saatavilla. Yhteisen kannanoton mukaan koulutus tulee saada viralliseen koulutusjärjestelmään aloittamalla kehittämistyö tätä varten yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa (STM, TEM, OKM).

– Hoiva-avustajakoulutus tulee voida suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jotta työelämätarpeisiin pystytään vastaamaan mahdollisimman tehokkaasti. Koulutuspolun on oltava selkeä mitoituslainsäädännön astuessa voimaan, jotta lainsäädännön vaatimukset pystytään täyttämään, sanoo Hyvinvointiala HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri.

Pelkästään palvelutarpeen kasvun ja nostettavan henkilöstömitoituksen vuoksi vanhuspalveluiden työvoimatarve kasvaa vuoteen 2030 mennessä mitoituslakiesityksen vaikutusarvioinnin mukaan 24 000 hengellä, 55 600 työntekijästä 79 300 työntekijään. Lisäksi pitää kattaa eläkepoistuman aiheuttama vaje. Laskelmien mukaan vuosittain on koulutettava valtakunnallisesti 1000-1500 hoiva-avustajaa, jotta vuoteen 2030 mennessä alalla työskentelisi n. 10 000 hoiva-avustajaa.

Lue koko lausunto hoiva-avustajakoulutuksen vakiinnuttamisesta alla olevasta liitteestä.