Hyvinvointiala HALI ry. on lähettänyt ministeriöille vetoomuksen, että kunnille tulisi tarjota valtionavustuksia hoivamitoituksen kustannuksista selviämiseen. HALI vetoaa, että valtiovarainministeriö alkaisi valmistella valtionavustushakua.

Vetoomus lähetettiin, koska valtio on maksanut kunnille korotettua valtionosuutta hoivamitoituksen kustannuksiin, mutta kunnat ovat voineet käyttää rahat muuhun. Valtionavustusten kanssa näin ei voisi toimia, joten kuntien olisi tärkeää saada valtion tuki nimenomaan valtionavustuksin.

HALIn tuoreen selvityksen tulokset ovat karut: sen mukaan kunnat maksavat yksityisille hoivapalvelujen tuottajille keskimäärin yli kolmanneksen vähemmän kuin omille yksiköilleen. Jos valtion tuki osoitettaisiin kunnille valtionavustuksin, voitaisiin aiempaa paremmin huolehtia siitä, että kunnat eivät voisi ottaa iäkkäiden hoivapalveluita säästökohteekseen.

Vetoomus on luettavissa alla.