Osoitettu: Sosiaali- ja terveysministeriölle, työ- ja elinkeinoministeriölle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle

Sosiaali- ja terveysaloille tarvitaan TEMin ennusteen mukaan 70 000 työntekijää nykyistä enemmän vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi 150 000 eläkkeelle siirtyvän työpanos on korvattava. Tarvitsemme siis yli 200 000 uutta sote-ammattilaista seuraavan 10 vuoden aikana.

Hoivantarve Suomessa kasvaa, kun väestö ikääntyy. Tämä on työvoiman saatavuudelle valtava haaste. Riittävää määrää sote-ammattilaisia on vaikeaa löytää jo nyt.

Hyvinvointiala HALI ry esittää lakien valmistelijoille ja toimeenpanijoille, että:

• EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten sairaanhoitajien tutkinnot olisi rinnastettava kotimaiseen tutkintoon nopeammin ja helpommin. Malli on jo olemassa: se on rakennettu Sote-silta-hankkeessa, joka jatkuu Career Boost -hankkeena. Lähihoitajan pätevyys pitäisi saada suorittamalla näyttökoe. Maahan tulevan sairaanhoitajan pitäisi saada myös 25–40 opintopisteen kokonaisuuden lisäkoulutuksella suomalainen sairaanhoitajan pätevyys.

• Hankkeiden mukainen lisäkoulutus tulee vakinaistaa nopealla aikataululla, jotta voidaan vastata sote-alan yhä kasvavaan työvoiman tarpeeseen.

• Lisäksi tarvitaan riittävä kielikoulutus ja sujuvat kotoutumisprosessit, jotta sairaanhoitajat pääsevät nopeasti työhön ja hoitamaan asiakkaita.

• Valvontaviranomaisten tämänhetkinen käytäntö ei ole tarkoituksenmukainen. Valviran nykytulkinnan mukaan varsinaisiin hoitotehtäviin tarvitaan pitkällinen uudelleenkoulutus, ja ulkomaiset osaajat joutuvat tämän takia työskentelemään avustavissa tehtävissä pienemmällä palkalla.

Ulla-Maija Rajakangas, toimitusjohtaja, Hyvinvointiala HALI ry ulla-maija.rajakangas@hyvinvointiala.fi, p. 040 037 4164

Arja Laitinen, johtaja, hoiva ja osaaminen, Hyvinvointiala HALI ry arja.laitinen@hyvinvointiala.fi, p. 040 868 0980

Tuomas Mänttäri, työmarkkinajohtaja, Hyvinvointiala HALI ry tuomas.manttari@hyvinvointiala.fi, p. 040 571 2330