Suomessa on säädetty vanhuspalvelulaki. Vanhuspalvelulain mukaan hyvinvointialueen on järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Hyvinvointialue voi lain mukaan järjestää palvelut omana toimintana, palvelusetelin avulla tai hankkia ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta. 

Vaikka ikäihmisten oikeus riittäviin ja oikea-aikaisiin sote-palveluihin on kirjattu lakiin, se ei valitettavasti aina toteudu. Selvityksemme mukaan jokaisella hyvinvointialueella on ikääntyneitä, jotka ovat odottaneet ympärivuorokautisen hoivan asukaspaikkaa laittoman pitkään.

Miten hoivapaikkaa haetaan, kuinka kauan sitä voi joutua jonottamaan ja minkälaisia oikeuksia laki takaa ikääntyneelle? HALI kokosi ohjeen ikäihmisten ja heidän läheistensä tueksi.

Tutustu ohjeeseemme!