HALI ja Sote ry (Tehy, SuPer, Erto) ovat saaneet valmiiksi yhteisen raportin, jossa tarkastellaan terveyspalvelualan palkkakehitystä. Raportissa todetaan, että palkkaeroja on, mutta palkat eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Raportti on laadittu palkkatasotyöryhmässä, jonka toiminnasta ja tavoitteista sovittiin vuoden 2022 terveyspalvelualan TES-neuvottelujen sopimuksessa.

Selvitetyistä ammattiryhmistä seitsemässä maksettiin korkeampaa palkkaa yksityisellä sektorilla, seitsemässä ammattiryhmässä taas oli korkeampi palkka julkisella sektorilla. Vertailtuja ammattiryhmiä oli muun muassa toimintaterapeutit, hammashoitajat, sairaanhoitajat sekä lähihoitajat.

Raportissa todetaan, että palkat ja tehtävänimikkeet eivät ole yksityisellä ja julkisella sektorilla kaikilta osin vertailukelpoisia. Tämän vuoksi suoraa vertailua yksityisen ja julkisen palkkojen välillä ei voida tehdä.

Raportti kuitenkin tarjoaa yhteisen tilannekuvan alasta. Tämä auttaa neuvottelukumppaneita ymmärtämään paremmin toistensa näkökulmia ja tarpeita, mikä on keskeistä työehtosopimuksen kehittämisessä.

Raportin teki terveyspalvelualan työehtosopimuksen palkkatasotyöryhmä. Työryhmä hankki olemassa olevaa tilastotietoa sekä yksityisen terveyspalvelualan palkkatasosta että julkisen sektorin terveyspalvelujen tehtävien palkkatasosta.

Yksityisen puolen palkkojen osalta käytettiin Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n palkkatilastoaineistoa syyskuulta 2022 ja 2023. EK:n palkkatilastoista ei saatu suoraan tehtäväkohtaista palkkaa, vaan se laskettiin vähentämällä kiinteästä kuukausipalkasta henkilökohtainen palkanosa. Julkisen sektorin palkkatiedoissa käytettiin Tilastokeskuksen keräämiä palkkatietoja. Tilastokeskus kerää tiedot lokakuun palkkasummasta.

Työryhmä pitää tärkeänä, että palkkatasoseurantaa tehdään jatkossa vuosittain. Tiedot on kerättävä jatkossakin yhteisesti sovittavalla tavalla. Voit lukea raportin alla olevasta liitteestä.

Terveyspalvelualan TES:n palkkatasotyöryhmän raportti

tptes_palkkaustyoryhma-raportti-29-04-2024-004.pdf, 226 kt, 2.5.2024

pdf

Lisätiedot

Tyni Jukka-Pekka

Jukka-Pekka Tyni

Neuvottelujohtaja

Lisätiedot