Hallitus on aikeissa esittää työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvän toiminnan lisättäväksi Kevan lakisääteisiin tehtäviin. Asia ilmenee lausuntokierroksella olleesta hallituksen esitysluonnoksesta. Esitys uhkaa monimutkaistaa eläkejärjestelmää, lisätä sen kustannuksia ja aiheuttaa kilpailuhäiriöitä työhyvinvointisektorille. Myös Fiva oudoksuu Kevan toimivallan hallitsematonta kasvattamista työhyvinvointitoiminnassa. Hyvinvointiala HALI ry:n mukaan työhyvinvointitoimintaa pitäisi rajata esityksessä tiukemmin. 

Hallituksen esitysluonnoksen ongelma on, ettei Kevan työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyvää toimintaa rajata juuri mitenkään. Päinvastoin, esitysluonnoksessa luetellaan lukuisia palvelumuotoja konsultoinnista digitaalisiin palveluihin ja työelämän kehittämisrahoituksesta yhteiskehittämispalveluihin.

Keva vertautuu työeläkevakuutusyhtiöihin, jolloin on loogista, että sille sallitaan samanlaiset mahdollisuudet työkyvyttömyysriskin hallintaan kuin työeläkeyhtiöille. Näin ei kuitenkaan olisi, vaan esitysluonnos mahdollistaa Kevalle lähes rajattoman toimivallan työhyvinvointitoiminnassa.

Keva voisi tuottaa tai rahoittaa eläkkeenmaksajien rahoilla monipuolisen valikoiman palveluja, joita on jo tarjolla markkinoilla. Markkinahäiriköinnin vaara on ilmeinen. Keva onkin kunnostautunut asiassa valmistelemalla työterveyspalveluryhmää. Sen tarkoituksena on kiertää kilpailutukset julkisen sektorin asiakkaiden osalta ja toimia myös yksityisillä markkinoilla.

Fiva kritisoi esitysluonnosta

Fiva toteaa lausunnossaan, että yksityiset työeläkeyhtiöt olivat ”tietyssä mielessä vuosia säädösperustansa kanssa samassa tilanteessa, jossa Keva lienee tällä hetkellä”. Fiva toteaa, että ääri-ilmiöissään työkyvyttömyysriskin hallintapalvelut olisivat saattaneet olla lainsäädännön näkökulmasta tulkittavissa työeläkevarojen väärinkäytöksi. Fiva on sittemmin ohjeistanut työeläkeyhtiöitä hyvinvointipalvelujen suhteen.

Nyt sama virhe ollaan tekemässä Kevan kohdalla ja vielä kertaluokkaa suurempana. Myös Fivan mukaan Kevan työkyvyttömyysriskin vähentämistä koskevaan toimintaan on säädettävä selkeä rajaus.

Kevan laajentuminen muille toimialoille eläkkeenmaksajien rahojen turvin olisi pois eläketurvasta. Tämä ei voi olla eläkelaitoksen tehtävä, eikä eläkkeenmaksajan tai julkisella sektorilla työssäkäyvän etu. Myös HALIn mukaan työhyvinvointitoiminta tulisi rajata esitysluonnoksessa tiukasti työeläkeyhtiöitä vastaavalle tasolle. Hallituksen esitysluonnos on viimeinen naula eläkkeenmaksajan arkkuun. Työhyvinvointialan yrittäjät, yritykset ja järjestöt voivat varautua kylmään kyytiin, mikäli lakiesitystä ei korjata.

Kevan valvonta laitettava kuntoon

Fiva valvoo Kevan sijoitustoimintaa, rahoituksen suunnittelua ja sisäpiirivalvontaa. Sillä ei kuitenkaan ole oikeutta valvoa Kevan hallintoa. Fiva esittää lausunnossaan ministeriölle harkittavaksi, pitäisikö sen tehtäväksi säätää myös Kevan hallinnon valvonta.

Fiva toteaa myös, että Kevan hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudeksi tulisi säätää velvoite johtaa Kevaa ammattitaitoisesti, terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden sekä luotettavaa hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti. HALIn näkökulmasta Fivan ehdottamat uudistukset olisivat omiaan selkeyttämään sijoitusvarallisuudella mitattuna suurimman eläkevakuuttajan toimintaa.