Mika Horelli

Mika Horelli

Brysselissä työskentelevä toimittaja Mika Horelli raportoi Hyvintointiala HALI ry:lle hoiva-alan ilmiöistä sekä sen kehityksestä Euroopassa ja maailmalla.

Horelli on toiminut Brysselissä vapaana toimittajana ja EU-kirjeenvaihtajana vuoden 2017 alusta. Hänen keskeisiä aiheitaan ovat EU:n meneillään olevat lainsäädäntöhankkeet sekä Euroopan sosiaaliset, kulttuuriset, taloudelliset ja poliittiset ilmiöt.

Merkittävä osa hänen työtään on seurata teknologian, talouden kehitystä, trendejä ja innovaatiota, jotka muokkaavat kaikkien eurooppalaisten ja siis myös suomalaisten elämää.

Aikaisemmin Horelli on työskennellyt vapaana toimittajana ja kirjeenvaihtajana neljä vuotta Kööpenhaminassa ja kaksitoista vuotta New Yorkissa.

Mika Horelli oli vuodet 2017–2018 Suomen ulkomaantoimittajien yhdistys ry:n puheenjohtaja ja on edelleen sen hallituksen jäsen.