Hyvinvointiala HALI iloitsee sosiaali- ja terveysministeriöstä saadusta ennakkotiedosta, jonka mukaan hoiva-avustajakoulutuksen valmistelua jatketaan virkamiesehdotuksen pohjalta. Tämä tarkoittaa, että koulutus muodostuisi kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osasta, kuten HALI ja lähes kaikki asiaa valmistelleen työryhmän jäsenistä ehdotti.

– Koulutuksen järjestäjien kannattaa noudattaa ministeriöstä tulevaa suositusta ja aloittaa hoiva-avustajien kouluttaminen mahdollisimman ripeästi. Hoivatehtäviin tarvitaan kipeästi lisätyövoimaa ja hoiva-avustajat ovat tähän kauan odotettu osaratkaisu, sanoo Hyvinvointiala HALIn hoivasta ja osaamisesta vastaava johtaja Arja Laitinen.

Hoiva-avustajilla on keskeinen rooli hyvän hoivan ja hoidon turvaamiseksi moniammatillisessa tiimissä. Laitinen iloitsee, että koulutusasia etenee STM:ssä lähiaikoina. Tarvittavat ratkaisut koulutuksen mahdollistamiseksi tehdään oppilaitoksissa ja siksi siellä on oltava nyt hereillä.

HALI on toiminut pitkään hoiva-avustajien koulutuksen aseman vahvistamiseksi ja vakinaistamiseksi. Pelkästään palvelutarpeen kasvun ja henkilöstömitoituksen nousun vuoksi vanhuspalveluiden työvoimatarve kasvaa vuoteen 2030 mennessä 24 000 hengellä, 55 600 työntekijästä 79 300 työntekijään. Lisäksi on katettava eläkepoistuman aiheuttama vaje. Laskelmien mukaan vuosittain on koulutettava valtakunnallisesti 1 000-1 500 hoiva-avustajaa, jotta vuoteen 2030 mennessä alalla työskentelisi noin 10 000 hoiva-avustajaa.