Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenyritysten ja -järjestöjen työntekijämäärä on jatkanut vahvaa kasvuaan. HALIn sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen yritykset ja järjestöt ovat merkittäviä työnantajia työllistäen vuonna 2019 jo lähes 95 000 ihmistä.

– Alan työpaikat ovat lisääntyneet erityisesti sosiaalipalveluissa. Yksityiset hyvinvointialan yritykset ja järjestöt ovat välttämätön osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Pidämme suomalaisista huolta vauvasta vaariin, niin hoiva- ja terveyspalveluissa kuin varhaiskasvatuksessakin, sanoo HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri.

Hyvinvointialalla tehdään työtä, jota riittää tulevaisuudessakin, vaikka tänä vuonna koronaepidemia on aiheuttanut lomautuksia myös sote-aloilla. Pidämme yhteiskunnasta huolta yhteistyössä julkisen sektorin kanssa.

– On hienoa, että meille halutaan enenevässä määrin töihin. Yritykset ja järjestöt tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet kehittyä ja edetä työssä mitä monipuolisempiin tehtäviin, sanoo hoivasta ja osaamisesta vastaava johtaja Arja Laitinen.

Sosiaali- ja terveysala kiinnostaa myös nuoria

Tuoreen tutkimuksen mukaan yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden mukaan mieluisin ammattiala on terveydenhuolto. Neljänneksi mieluisimpana näyttäytyy sosiaalipalvelut. Kummankin alan suosio on noussut aiemmista vuosista.

Työn merkityksellisyys on nuorille tärkeää, joten ei ihme, että terveys- ja sosiaaliala vetää.

Laitisen mukaan on tärkeää, että nuoret saavat realistisen ja monipuolisen kuvan työelämästä eri näkövinkkeleistä. 59% peruskoululaisista, 66% lukiolaisista ja 52% ammatillisista opiskelijoista haluaisi, että koulussa kerrottaisiin lisää työelämästä.

– Yksityisellä terveys- ja sosiaalialalla työntekijä kehittää ja kehittyy joka päivä. Alalla voi kehittää paitsi omaa osaamistaan myös toimialaa ja olla luomassa kokonaan uusia toimintamalleja koko yhteiskunnan hyväksi. Sote-alan yrityksissä ja järjestöissä tehdään maailman merkityksellisintä työtä ihmisten arjessa. Alalle tarvitaan rohkeita uudistajia ja kekseliäitä tekijöitä, Laitinen vinkkaa.

Alan harjoittelujaksoihin on panostettava sekä työnantajana että työntekijänä.

– TET-jaksoilla kohtaamme tulevaisuuden tekijät. Uravalinta voi olla kiinni yhdestä meistä, meidän eleistämme ja ilmeistämme. Me tarvitsemme lisää hoiva-avustajia, lähihoitajia ja sairaanhoitajia, jotka ovat ylpeitä tekemästään työstä.