Edessä olevien poikkeuksellisten viikkojen aikana on välttämätöntä, että yhteiskunnan kannalta kriittisten alojen työntekijöiden työssäkäynti varmistetaan. Hallitus on linjannut, että päiväkodit pidetään auki, mutta myös kehottanut vanhempia hoitamaan lapsensa kotona, mikäli se on mahdollista.  Epätietoisia varhaiskasvatuksen asiakasperheitä on paljon ja lasten määrä päiväkodeissa on romahtanut.

Työntekijöillä on velvollisuus tehdä työtään riippumatta siitä, minkä ikäisiä lapsia perheessä on. Ministeri Andersson on painottanut useaan otteeseen, että oireettomat lapset voidaan viedä päiväkotiin. Lasten määrä päiväkodeissa on kuitenkin romahtanut, sillä vanhemmat hoitavat lapsiaan nyt kotona.

Yksityisissä päiväkodeissa tilanne aiheuttaa suurta huolta. Valtioneuvoston ohjeilla ja suosituksilla on nopeat ja kauaskantoiset vaikutukset yksityisen varhaiskasvatuksen toimintaedellytyksiin. Muutokset maksumenettelyissä vaikuttavat nopeasti yritysten maksuvalmiuteen ja tuleviin mahdollisiin konkursseihin.

– Olen huolissani siitä, mikä on yksityisen varhaiskasvatuksen tulevaisuus. Huoli on koko varhaiskasvatuksen toimialasta ja siitä millaiset toimintaedellytykset yksityisille toimijoille luodaan, sanoo Pilke Päiväkodit Oy:n toimitusjohtaja Minna Martikainen. Martikainen toimii myös Hyvinvointiala HALIn varhaiskasvatusalan toimijoiden taustaryhmän puheenjohtajana.

Minna Martikainen, toimitusjohtaja, Pilke Päiväkodit Oy

Päiväkodit ovat yhteiskunnan tärkeitä tukipilareita. Niissä työskentelevä henkilöstö tekee yhtä maailman tärkeimmistä töistä.

– Päiväkodit ovat yhteiskunnan tärkeitä tukipilareita. Päiväkodeissa työskentelevä henkilöstö tekee yhtä maailman tärkeimmistä töistä.Yksityiset varhaiskasvatusyritykset ovat merkittäviä alan työllistäjiä ja kunnat tarvitsevat yksityisiä toimijoita oman palvelutuotannon täydentäjinä kipeästi nyt poikkeuksellisena aikana. Ja myös sitten, kun arkeen taas palataan, Martikainen jatkaa.

18.3.2020 astui voimaan asetus, jonka perusteella valtioneuvosto voi tarvittaessa määrätä kunnat luopumaan nyt voimassa olevasta varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta.

Yksityisten päiväkotien toimintaedellytykset on turvattava

Yritykset ovat vaikeuksissa tällä hetkellä monilla toimialoilla. Valtion tukitoimia tarvitaan, jotta kaikkein ongelmallisimman ajan yli selvitään ilman yritystoiminnan lopettamisia tai konkursseja. Myös yksityisten päiväkotien toimintaedellytykset on turvattava, jotta yhteiskunnan kannalta kriittisten palveluiden tuottaminen voidaan varmistaa. Nämä yritykset ovat avainasemassa sitten, kun palataan takaisin normaaliin arkeen ja työpaikoille.

Suomessa toimii reilut 400 varhaiskasvatusalan yritystä ja vajaat 200 yhdistyspohjaista palveluntuottajaa. Toimipaikkoja oli vuonna 2017 yhteensä 1 050. Varhaiskasvatusalan yritykset ja yhdistykset työllistivät vuonna 2017 noin 7 300 henkilöä ja yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 410 miljoonaa euroa. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on lasten määrällä mitattuna lähes 20 %. Joissakin kasvukeskuksissa yksityisen toiminnan osuus on 35 – 40 % koko toiminnasta.

Kaikkiaan varhaiskasvatusala työllistää reilut 50 000 henkilöä ja kunnallisen toiminnan tuotos oli 2017 noin 2,56 miljardia.