HALI pitää hallituksen esitystä lastensuojelulain muuttamisesta oikeansuuntaisena ja katsoo, että lakimuutos edistää lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa.

Hyvää esityksessä on myös sosiaalityöntekijän asiakasmitoituksen määrittäminen. Asiakasmitoitus ei kuitenkaan yksin riitä takaamaan lastensuojelulaissa säädettyjen tehtävien toteutumista. Vaikka lastensuojelun asiakkaita on entistä vähemmän, ovat lasten ja perheiden tilanteet entistä vaativampia. Kuntien ja kuntayhtymien tuleekin varmistaa sosiaalityöntekijän mahdollisuus selviytyä lakisääteisistä velvoitteista lainsäätäjän edellyttämällä tavalla.

Hallitus esittää myös osaamiskriteerien tarkennusta ja henkilöstömitoituksen tiukennusta sijaishuollon ammattilaisille. Tämä tarkoittaa, että sijaishuoltoon on palkattava lähivuosina 805 asiantuntijaa lisää. Alan valtakunnallinen työvoimapula huomioon ottaen HALI ei pidä tavoitetta realistisena, vaan katsoo, että vaativan sijaishuollon lainsäädännön uudistaminen vaatii enemmän aikaa kuin mitä hallitus esittää.

HALI katsoo työvoimapulan olevan laadukkaan lastensuojelun suurin yksittäinen haaste. Tilanteen korjaaminen vaatii valtakunnallista moniammatillista yhteistyötä ja lisäkoulutuspaikkojen tarjoamista

Lue lausunto täältä