Hyvinvointialan liitto on vastaanottanut pääkaupunkiseudun päiväkotien varhaiskasvattajien (Päivitetty 23.4.: Ulosmarssi ja mielenilmaus laajennettu koskemaan koko Uudenmaan aluetta) julkisen ja yksityisen puolen ilmoituksen poliittisesta mielenilmauksesta keskiviikkona 25.4. klo 12-18. Ilmoituksen ovat jättäneet työntekijäliitot JHL, Tehy, Super, Talentia ja Jyty. On mahdollista, että mielenilmaukseen voi osallistua myös muiden liittojen jäseniä tai järjestäytymättömiä työntekijöitä

Hyvinvointialan liitto pahoittelee työntekijäliittojen tapaa pyrkiä vaikuttamaan varhaiskasvatuslain valmisteluun. Ilmoitus poliittisesta mielenilmauksesta tulee lyhyellä varoitusajalla. Sijaiskärsijöiksi joutuvat lapset ja perheet. Päiväkodeilla ei liene mahdollisuutta järjestää korvaavia ratkaisuja lasten hoitoa varten. Miksi sijaiskärsijöiksi laitetaan juuri ne, joiden asioita on yhdessä yritetty parantaa?

Ammattitaitoisen varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävyys huolestuttaa

Hyvinvointialan liitto on pyrkinyt vaikuttamaan varhaiskasvatuslakiin eikä ole tyytyväinen sen kaikista tämän hetkisistä linjauksista. Liitto on myös huolissaan ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä, jos kelpoisuusehtoja kiristetään lakiluonnoksessa nyt esitetyllä tavalla vuoteen 2030 mennessä.

Hyvinvointialan liitto haluaa pitää kiinni moniammatillisesta työkulttuurista. Päiväkodeissa tarvitaan myös tulevaisuudessa yliopistopohjaisia opettajia, ammattikorkeakoulupohjaisia sosionomeja, lastenhoitajia sekä muuta henkilökuntaa. Kelpoisuusehtojen muuttaminen ei saa johtaa moniammatillisen työkulttuurin häviämiseen tai kaventumiseen. Koulutustaustan rajaus ei tuo lisäarvoa varhaiskasvatukseen esimerkiksi laadussa.

Työnantajan muistilista poliittisen lakon varalle:

  • Työntekijä voi laillisesti poistua työpaikalta kesken työvuoron tai olla tulematta lainkaan työvuoroon osallistuakseen mielenilmaukseen.
  • Työntekijän pitää ilmoittaa poissaolostaan työnantajalle samoin kuin muistakin poissaoloista. Työnantajan on syytä etukäteen tiedustella työntekijöiltä aikovatko he osallistua mielenilmaukseen.
  • Mielenilmaukseen osallistumisesta johtuva poissaolo on työntekijälle palkaton.
  • Jos osa työhaluisista työntekijöistä jää ilman työtä sen takia, että töiden järjestäminen ei onnistu lakkoon osallistuvien poissaolon vuoksi, kyseisille työntekijöille on maksettava palkka myös siltä ajalta, kun he ovat ilman työtä.
  • Jos työntekijän poissaolo johtuu mielenilmaukseen osallistumisen lisäksi jostain muusta syystä, kuten sairaudesta tai vuosilomasta, noudatetaan ns. aikaprioriteettiperiaatetta. Sen mukaan poissaolon syyksi katsotaan se syy, joka on alkanut aikaisemmin. Palkanmaksuvelvollisuus määräytyy tällöin ensiksi alkaneen poissaolon syyn perusteella.
  • Koska kyse on laillisesta lakosta, työntekijään ei saa kohdistaa haitallisia seuraamuksia mielenilmaukseen osallistumisen vuoksi. Mielenilmaukseen osallistuminen ei esimerkiksi ole irtisanomisperuste tai syy antaa varoitusta työntekijälle.
  • Pääkaupunkiseudun päiväkotien tulisi pikaisesti selvittää, onko päiväkotien toiminta joltain osin mahdollista mielenilmauksen aikana. Lasten vanhemmille tulisi informoida tilanne ja antaa ohjeet lasten hoitamisen ja hakujen osalta ennen 25.4.

Jos työntekijä on poissa työstä osallistuakseen poliittiseen mielenilmaukseen, kyse on poliittisesta lakosta. Poliittinen lakko katostaan lailliseksi, jos se tosiasiallisesti kohdistuu vain poliittisiin päättäjiin eikä sen yhteydessä esitetä omaa työehtosopimusta koskevia vaatimuksia. Jos työehtosopimukseen perustuvia vaatimuksia esitetään, työnantajan tulee olla yhteydessä Hyvinvointialan liittoon.

Lisätietoja:

Tuomas Mänttäri, puh. 040 571 2330

Heidi Elvilä, puh. 09 1728 5507