Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen kustannukset ovat nousseet noin 13 prosenttia viimeisen vuoden aikana, selviää HALIn tuoreesta jäsenkyselystä. Hoivakotien suurin kustannus eli henkilöstömenot ovat nousseet vuodessa keskimäärin 14 prosenttia. Taustalla on erityisesti hoivan henkilöstömitoituksen kiristyminen. Ruoan, lämmön, sähkön ja muiden kustannusten osalta hoivayritykset ja -järjestöt raportoivat keskimäärin 9–11 prosentin kustannusnousua kussakin.

Kuntien hoivakodeille maksama hinta on kuitenkin jämähtänyt paikoilleen. Ympärivuorokautisen hoivan vuorokausihinta on noussut vain noin 2,5 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Tämä on vain viidesosa kustannusten nousuun verrattuna.

Kyselyn mukaan 84 prosenttia yrityksistä ja järjestöistä on joutunut osallistumaan alihinnoiteltuun hankintaan. Valtaosa yksityisistä hoivakodeista pelkää jäämistä ilman asiakkaita, mikäli kuntien yksipuolisesti asettamiin ehtoihin ei suostu.

− Hoivapalveluissa on jouduttu toimimaan jo vuosia tappiolla. Tällä hetkellä yrittäjät myyvät kiinteistöjään palkkojen ja lainojen maksamiseksi. Hoiva-alan pienillä ja keskisuurilla toimijoilla voi olla edessä konkurssiaalto, jos hintoja ei korjata. Yritysten ja järjestöjen hoivakodeissa oli yli 25 000 asiakasta eli 54 prosenttia ikääntyneiden hoivan asiakkaista vuoden 2020 lopussa. Asia koskettaa siis joka toista hoivakodissa asuvaa ikääntynyttä, toteaa HALIn johtaja Arja Laitinen.

70 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo, ettei hoivasta maksettavaa hintaa perustella mitenkään kuntien ja kuntayhtymien toimesta. 27 prosenttia kertoo, että vanhaan hintaan on tehty prosentuaalinen korotus.

− Hoivan alihinnoittelun juurisyy on siinä, ettei julkinen sektori tunne omien hoivakotiensa kustannuksia. Näin ei osata myöskään hinnoitella yrityksiltä ja järjestöiltä ostettavia palveluja oikein. Ostopalveluilla voi hakea säästöjä, mutta hoivayrittäjien pakottaminen liian mataliin kattohintoihin ja ajaminen konkurssiin ei ole oikea tie, muistuttaa Laitinen.

Yritysten ja järjestöjen taloudellinen tilanne uhkaa pahentua hoivan henkilöstömitoituksen edelleen kiristyessä. Hoivan 0,7-mitoitus lisää hoivakotien henkilöstökustannuksia HALIn kyselyn mukaan keskimäärin noin 20 prosenttia. Tämän lisäksi kiristyvä mitoitus nostaa ylityö-, henkilöstövuokraus- ja hälytysrahakuluja. Hoitajapulan myötä nykyisen henkilöstön palkankorotuspaine ja hoivakotien käyttöasteiden lasku lisää asiakaspaikkakohtaisia kokonaiskustannuksia. HALIn kyselyssä yritykset ja järjestöt arvioivat edellä mainittujen kustannusten nousevan 8–14 prosenttia.

− Kiristyvä henkilöstömitoitus lisää kustannuksia monella tapaa ja sen vaikutus on valtava. Kuntien ja kuntayhtymien tähän mennessä esittämät hintojen korotukset 0,7-mitoitusta varten ovat täysin riittämättömiä. Kuntien on nyt korjattava hinnat oikealle tasolle kymmenien prosenttien tarkistuksella, Laitinen päättää.

HALIn kyselyyn vastasi 90 ikääntyneiden ympärivuorokautista palveluasumista tuottavaa yritystä ja järjestöä, jotka työllistävät yhteensä 33 653 työntekijää ympäri Suomen. Edellä esitetyt vastausten prosenttiosuudet on painotettu vastaajaorganisaatioiden henkilöstömäärän mukaan oikeanlaisen kuvan saamiseksi. Kysely tehtiin aikavälillä 17.–25.3.2022.