HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri ja neuvottelujohtaja Jukka-Pekka Tyni kertovat kiinnostavasta työstään ja haasteellisesta neuvottelukeväästä.

HALIn työmarkkinatiimissä on tänä keväänä erityisen paljon tehtävää. Jokapäiväisten töiden, kuten jäsenneuvonnan, lisäksi hyvinvointialan työehtosopimusten neuvottelut haukkaavat aimo palan juristiemme työpäivistä. HALIssa työskentelee kahdeksan juristia, joista lähes kaikki ovat mukana työehtosopimusten neuvotteluissa.  

HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri vastaa toimialan suurimmasta, yksityisen sosiaalipalvelualan, työehtosopimuksesta.  Sen piirissä on noin 70 000 työntekijää. Yksityisen sosiaalipalvelualan TESiä noudatetaan esimerkiksi vanhusten ja vammaisten palveluissa sekä varhaiskasvatuksessa. TESiä hänen kanssaan neuvottelee johtava lakimies Anna Hakola 

Mänttäri luonnehtii TES-neuvotteluja työmarkkinajuristin työn kruununjalokiveksi, joka on aivan oma taiteenlajinsa. Neuvottelijoiden työnä on neuvotella edustamansa tahon kannalta paras mahdollinen sopimus, joten on luonnollista, että esitetyt tavoitteet poikkeavat toisistaan toisinaan suurestikin. 

“Lähtökohtaisesti työntekijäliitot haluavat isompia palkankorotuksia ja parempia työsuhteen ehtoja kuin mihin työnantajapuolen mielestä on varaa. Työnantajapuoli taas haluaa enemmän sopimis- ja joustomahdollisuuksia, mitä työntekijäliitot pitävät mahdollisena”, Mänttäri sanoo. 

“Siinä on vääjäämättä läsnä iso eturistiriita työntekijä- ja työnantajapuolen välillä. Tavoitteenamme on neuvotella, miten kakku jaetaan mahdollisimman oikeudenmukaisesti”, hän jatkaa.  

Yleensä neuvottelujen tulos on jotain osapuolten tavoitteiden väliltä. Mänttärin mukaan neuvottelujen tavoitteena onkin sellainen sopimus, jonka kanssa kumpikin osapuoli voi elää.  

Mänttärillä on vuosikymmenten kokemus TES-neuvotteluista. Neuvottelut voivat ajoittain olla tiukkojakin ja venyä pitkälle iltaan. Jäävätkö TES-kysymykset pyörimään illalla neuvottelijan päähän? 

“Pyrin pitämään työn ja vapaa-ajan erillään, mutta eihän se aina onnistu etenkään neuvotteluiden intensiivisessä vaiheessa.” 

Vapaa-ajallaan Mänttäri pyrkii irtautumaan työajatuksista viettämällä aikaa perheen ja ystävien kanssa tai uppoutumalla taiteeseen. Hän on myös aktiivinen ulkoilija, ja ympäristöjärjestötoiminta on lähellä sydäntä. 

 

Jukka-Pekka Tyni vetää terveyspalvelualan tiukkoja mutta hyvähenkisiä neuvotteluja 

 

Terveyspalvelualan TESin neuvotteluista vastuussa on HALIn neuvottelujohtaja Jukka-Pekka Tyni. Myös hän neuvottelee sopimusta yhdessä johtavan lakimiehen Anna Hakolan kanssa. Tyni kertoo, että tällä kertaa neuvottelut tehdään uudella tavalla.  

Ollaan Annan kanssa sovittu, että ei tehdä asioita vanhoihin kaavoihin kangistuen, vaan siten niin kuin hyvältä tuntuu. Myös villejä ideoita ollaan valmiita tutkimaan, jos jotain kehittyisi niistäkin”, Tyni kertoo. 

“Jos sattuu hyvä porukka, niin neuvottelu on mukavaakin, vaikka olisi kovaa vääntämistä.” 

TES-neuvotteluissa työntekijä- ja työnantajapuolien väliset näkökulmaerot nousevat usein esiin ja kärjistyvät. Tyni vakuuttaa, että henkilökohtaisella tasolla neuvottelut sujuvat kuitenkin hyvässä hengessä. Osapuolten välillä on sovittu, että vaikka edessä on mahdollisesti pitkä ja vaikea kevät, pyritään kuitenkin siihen, että neuvottelijoilla on keskenään mukavaa ja riitely keskittyy asioihin.  

Tynin mukaan niin työntekijä- kuin työnantajapuolenkin neuvottelijat ovat siinä mielessä samassa tilanteessa, että molempien tehtävä on auttaa jäsenistöään. Henkilökohtaista ei tiukkakaan neuvottelu siis ole. 

“Molemmat olemme siellä tekemässä työtämme.” 

Tynin mukaan neuvotteluissa on tavoitteena auttaa neuvottelukumppaneita löytämään hyvä ratkaisu. Usein ratkaisu hyödyttää sekä työntekijä- että työnantajapuolta. 

Niin Mänttäri kuin Tynikin huomauttavat, että neuvottelutyylejä on monenlaisia. Neuvottelijoiden omat persoonat vaikuttavat paljon. Myös ala ja neuvottelutovereiksi valikoituvat ihmiset vaikuttavat ilmapiiriin.

“Jos sattuu hyvä porukka, niin neuvottelu on mukavaakin, vaikka olisi kovaa vääntämistä.” 

Tynin mukaan neuvottelut eivät loppujen lopuksi ole mitään rakettitiedettä. 

“Normi-ihmisten välistä kanssakäymistä se on. Luottamuksesta, avoimuudesta ja ratkaisujen hakemisesta siinä on pitkälti kyse.” 

HALIn neuvottelemat työehtosopimukset

  • yksityinen sosiaalipalveluala
  • terveyspalveluala
  • ensihoitopalveluala
  • sosiaalialan järjestöt
  • Työterveyslaitos

Lue lisää HALIn TES-neuvotteluista