Sosiaalialan järjestötyön TES-pöydässä syntyi neuvottelutulos, joka hyväksyttiin neuvotteluosapuolten hallinnoissa. HALI edusti neuvotteluissa työnantajaa, toimihenkilöliitto ERTO työntekijöitä. Neuvottelupöydässä sovittiin yleisen linjan mukaisista palkankorotuksista.

Uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on 24 kuukautta, eli se on voimassa 1.5.2023 – 30.4.2025. Palkkoja korotetaan 1.9.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 % suuruisella yleiskorotuksella. 

Lisäksi toukokuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan toimihenkilölle 414 euron kertaerä. Kertaerä maksetaan toukokuussa työpaikan normaalina palkanmaksupäivänä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että toimihenkilön yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.4.2023 ja on voimassa kertaerän maksupäivänä. Osa-aikaiselle toimihenkilölle maksettava summa lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.8.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 prosentin korotuksella. Lisäksi jaetaan järjestökohtainen paikallinen erä 0,5 prosenttia. Paikallisen erän suuruus lasketaan työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden maaliskuun 2024 kuukausipalkoista ja jaetaan 1.8.2024 lukien. Lisäksi henkilöstön edustajien korvauksia sekä hälytysrahaa korotetaan 5 prosenttia 1.5.2023 alkaen.

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen tekstisisällöt pysyivät pitkälti samoina kuin edellisessä TES:ssä. Merkittävin tekstimuutos uudessa TES:ssä on perhevapaamääräysten saattaminen vastaamaan perhevapaauudistusta. Jatkossa molemmilla vanhemmilla on oikeus 32 päivän palkalliseen vanhempainvapaaseen. Lisäksi synnyttävällä vanhemmalla on oikeus 40 päivän palkalliseen raskausvapaaseen.