Kilpailu- ja kuluttajavirastolle suunnitellaan merkittäviä lisävaltuuksia yrityskauppavalvontaan. Otto-oikeuden toteutuminen aiheuttaisi huomattavaa epävarmuutta ja kustannuksia tuhansissa yrityskauppoja suunnittelevissa yrityksissä. Yrityskauppavalvontaa on kehitettävä, mutta valmistelussa on kuultava myös yrityskenttää, vetoavat Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Pääomasijoittajat ry ja Perheyritysten liitto yhdessä toimialaliittojen kanssa.

Yrityskauppavalvonnan sääntelyyn kaavaillaan pitkälle meneviä muutoksia. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ajaa nk. otto-oikeutta eli viranomaisen oikeutta ottaa tutkittavakseen ilmoituskynnyksen alittavan yrityskaupan. Yrityskauppaan voitaisiin puuttua jopa taannehtivasti sen solmimisen jälkeen. Lisäksi virasto haluaa laskea yrityskauppojen valvonnan liikevaihtorajoja merkittävästi.

Järjestömme vastustavat otto-oikeutta. Yritysten olisi hyvin vaikea ennakoida, tuleeko viranomainen puuttumaan kauppaan otto-oikeuden nojalla. Muutoksen aiheuttama epävarmuus toisi yrityksille lisäkustannuksia sekä heikentäisi aktiivisuutta yrityskaupoissa ja pk-yrittäjien mahdollisuuksia luopua yrityksestään omistajanvaihdostilanteessa. Kaiken kaikkiaan muutosten läpimeno vaikuttaisi negatiivisesti tuhansiin yrityskauppoihin Suomessa.

Yrityskaupoilla luodaan edellytyksiä kasvulle, kehitykselle, innovoinnille sekä kansainvälistymiselle. Muutosten aiheuttama epävarmuus voi johtaa hyödyllisten yrityskauppojen toteuttamatta jättämiseen. Esitys asettaa ulkomaiset ostajat kotimaisia ostajia parempaan asemaan, mikä olisi takaisku suomalaisen omistajuuden näkökulmasta.

Sisällöllisten ongelmien ohella isona epäkohtana on muutoshankkeen puutteellinen valmistelu. Työ- ja elinkeinoministeriö vie hallitusohjelman ohi nostettua hanketta eteenpäin suhteettoman tiukassa aikataulussa ja ilman riittävää vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Työryhmätyöskentelyn sivuuttaminen on poikkeuksellista näin isoissa muutoshankkeissa. Järjestöt ovat huolissaan esimerkiksi puutteista vaikutusarvioinneissa ja kustannuslaskelmissa. Tällä hetkellä niitä on arvioitu vain Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimesta.

Yrityskauppojen valvontaa tarvitaan ja sitä tulee kehittää. Sen sijaan uusia otto-oikeuden kaltaisia työkaluja ei Suomessa tarvita. Tärkeintä on ensin saada korjatuksi nykysääntelyn aikana nousseet epäkohdat kuten pitkät käsittelyajat ja yritysten oikeusturvaongelmat.

Kilpailuviranomaisen resurssit tulisi keskittää sinne, missä on saatavilla isoimmat hyödyt – kilpailuneutraliteetin ja kartellien valvonta kärkenä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Perheyritysten liitto
Pääomasijoittajat ry
Kaupan liitto
Medialiitto
Hyvinvointiala HALI ry