Oikeustieteiden lisensiaatti, varatuomari Kati Virtanen on valittu HALIn uudeksi työmarkkinajohtajaksi. Virtanen aloittaa tehtävässään 1.12.2023.

Virtanen siirtyy HALIin HUS-yhtymän palvelussuhdejohtajan tehtävästä. Nykyisessä tehtävässään hän vastaa palvelussuhdeprosessien johtamisesta, työmarkkina-asioiden neuvottelutoiminnasta yhtymätasolla ja työnantajanäkemyksen muodostamisesta. Ennen HUSia Virtanen työskenteli lähes kymmenen vuotta luotsauspalveluyhtiö Finnpilot Pilotage Oy:ssä henkilöstö- ja lakiasiainjohtajan tehtävissä. Virtasella on myös takanaan yli kymmenen vuoden työrupeama palkansaajajärjestöissä, Lakimiesliitossa sekä Tekniikan akateemisten liitossa. Hän on myös toiminut Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOssa hallituksen jäsenenä ja valtion neuvottelukunnan puheenjohtajana.

”Odotan innolla, että pääsen tekemään yhteistyötä HALIn jäsenten kanssa ja työskentelemään HALIn toimiston vahvojen asiantuntijoiden kanssa. HALIssa tehdään tärkeää ja merkityksellistä työtä suomalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi ja olen iloinen päästessäni osallistumaan tähän työhön”, Virtanen sanoo.

Nykyinen työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri päättää pitkän ja ansiokkaan uransa työmarkkinajohtajana HALIssa ja sen edeltäjissä helmikuussa 2024.

”Alkukesällä saavutettu yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutulos antaa alalle työrauhan lähes kolmeksi vuodeksi. Tämä on hyvä hetki seuraajalleni ottaa tehtävä haltuun ja jatkaa alan kehittämistä yhdessä työntekijäosapuolten kanssa. Jätän tehtäväni hyvillä mielin ja odotan innostuneena, mitä työelämä minulle seuraavaksi tarjoaa”, sanoo Mänttäri.

”Tuomas on tehnyt loistavaa työtä järjestömme työmarkkinajohtajana ja antanut merkittävän panoksen suomalaisen työmarkkinakentän kehittämisessä. Kiitän häntä lämpimästi HALIn ja jäsentemme puolesta”, sanoo HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.