Kelan kautta ohjataan vuositasolla yli 350 milj. euroa eri asiakas- ja vammaryhmien kuntoutuspalvelujen tuottamiseen. Varat on kohdennettu vain kuntoutukseen, joita tuottavat yksityiset palvelujentuottajat.

Kelan kautta ohjautuva 350 miljoonaa euroa vastaa arviolta neljäsosaa Suomessa vuositasolla kuntoutuspalveluihin käytetystä rahamäärästä. Nyt Kela on päättänyt keskeyttää valtaosan kuntoutustoiminnastaan kolmeksi kuukaudeksi. Se tietää vakavia haasteita alan yrityksille, yhteisöille ja asiakkaille.

– Suurelle osalle yksityisistä kuntoutuspalvelujen tuottajista Kelan rahoittamat palvelut ovat toiminnan perusta. Se on liikevaihdosta yli 50 % ja monissa tapauksissa vielä selvästi tätä enemmän. Näin merkityksellisen palvelujen rahoittajan äkillinen päätös keskeyttää valtaosa kuntoutustoiminnasta lähes kolmeksi kuukaudeksi, on palveluntuottajille aivan kestämätön paikka, toteaa Verve Oy:n ja Kruunupuisto Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ronkainen.

Hannu Ronkainen, toimitusjohtaja Verve Oy ja Kruunupuisto Oy

Hallitus on julkaissut toimenpiteitä, joilla pyritään vastaamaan yritysten ja yhteisöjen akuuttivaiheen kriisiin.

Toistaiseksi ilmoitetut keinot perustuvat suurelta osin lainoituksen järjestämiseen yrityksille. Lainaraha ei todennäköisesti auta kuntoutuspalvelujen tuottajia riittävästi. Tarvitaan kiireesti toimenpiteitä, jotka helpottava palveluntuottajia nopeasti edessä olevassa kassakriisissä.

Tulevien päivien ja viikkojen aikana kuntoutustoimialalla tullaan näkemään lomautuksia, irtisanomisia ja mahdollisesti myös toiminnan uudelleenjärjestelyjä sekä lopetuksia. Jotta kuntoutuksen ammattilaisilla olisi työpaikat, joihin palata, tulisi lomautukset pystyä toteuttamaan normaalikäytäntöä nopeammassa aikataulussa.

– On muistettava, että kyseessä on työvoimaintensiivinen, kilpailtu ja pienikatteinen toimiala, jossa monella tuottajalla on myös huomattavia kiinteitä kustannuksia. Nämä johtuvat tuotettavien palvelujen luonteesta ja asiakkaiden tarpeista. Kulujen juostessa tyhjiä käytäviä, terapia-altaita ja toimintatiloja ei kukaan kestä pidempiä jaksoja, painottaa Ronkainen.

– Vain harvoin kuntoutuksen käynnistämiselle on akuutti tarve. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö meillä olisi henkilöitä, joilla on jatkuva tarvetta näille palveluille.

Vaativan kuntoutuksen piirissä on esimerkiksi paljon asiakkaita, joiden tila alkaa heikentyä olennaisesti ilman säännöllisiä ja tarkoituksenmukaisia kuntoutustoimenpiteitä.