Yksi suomalaisen terveyspalvelujärjestelmän vahvuus on siinä, että Kelan kautta ohjataan vuositasolla yli 350 milj. euroa eri asiakas- ja vammaryhmien kuntoutuspalvelujen tuottamiseen. Varat on kohdennettu yksinomaan kuntoutukseen ja näitä palveluja tuottavat yksityiset palvelujentuottajat. Nyt Kela on päättänyt keskeyttää valtaosan kuntoutustoiminnastaan kolmeksi kuukaudeksi. Se tietää vakavia haasteita alan yrityksille, yhteisöille ja asiakkaille.

Kelan kautta ohjautuva 350 milj. euroa vastaa arviolta neljäsosaa Suomessa vuositasolla kuntoutuspalveluihin käytetystä rahamäärästä. Jossain tilanteessa vahvuus voi kääntyä heikkoudeksi. Viime päivien aikana heikkoudet ovat konkretisoituneet Kelan rahoituksella kuntoutuspalveluja saaville kuntoutujille, niin myös pääosin näitä palveluja tuottaville yrityksille ja yhteisöille.

– Huomattavalle osalle yksityisistä kuntoutuspalvelujen tuottajista Kelan rahoittamat palvelut ovat toiminnan perusta. Liikevaihdosta yli 50 % ja monissa tapauksissa vielä selvästi tätä enemmän. Näin merkityksellisen palvelujen rahoittajan äkillinen päätös keskeyttää valtaosa kuntoutustoiminnasta lähes kolmeksi kuukaudeksi, on palveluntuottajille aivan kestämätön paikka, toteaa Verve Oy:n ja Kruunupuisto Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ronkainen.

Hannu Ronkainen, toimitusjohtaja Verve Oy ja Kruunupuisto Oy

Hallitus on julkaissut toimenpiteitä, joilla pyritään vastaamaan yritysten ja yhteisöjen akuuttivaiheen kriisiin. Toistaiseksi ilmoitetut keinot perustuvat kuitenkin suurelta osin lainoituksen järjestämiseen yrityksille. Yksinomaan lainaraha ei todennäköisesti auta kuntoutuspalvelujen tuottajia riittävästi. Tarvitaan myös kiireesti toimenpiteitä, jotka helpottava palveluntuottajia nopeasti edessä olevan kassakriisin kanssa.

Tulevien päivien ja viikkojen aikana kuntoutustoimialalla tullaan näkemään lomautuksia, irtisanomisia ja mahdollisesti myös toiminnan uudelleenjärjestelyjä sekä lopetuksia. Jotta kuntoutuksen ammattilaisilla olisi työpaikat, joihin palata, tulisi lomautukset pystyä toteuttamaan normaalikäytäntöä nopeammassa aikataulussa.

-On muistettava, että kyseessä on työvoimaintensiivinen, kilpailtu ja pienikatteinen toimiala, jossa monella tuottajalla on myös huomattavia kiinteitä kustannuksia johtuen tuotettavien palvelujen luonteesta ja asiakkaiden tarpeista. Kulujen juostessa, tyhjiä käytäviä, terapia-altaita ja toimintatiloja ei kukaan kestä pidempiä jaksoja, painottaa Ronkainen.

Vain harvoin kuntoutustoimenpiteiden käynnistämiselle on akuutti tarve. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö meillä olisi henkilöitä, joilla on jatkuva tarvetta näille palveluille. Esimerkiksi vaativan kuntoutuksen piirissä on paljon sellaisia asiakkaita, joiden tila alkaa heiketä oleellisesti ilman säännöllisiä ja tarpeenmukaisia kuntoutustoimenpiteitä.