Suomessa viime päivinä tapahtunut äkillinen toimintaympäristön muutos ei kohtele kaikkia toimialoja samalla tavoin.Nopeasti ajateltuna sosiaali- ja terveysalalta ei pitäisi töiden loppua lähiviikkojen aikana. Yksittäisen toimialan sisällä palveluntuottajat voivat kuitenkin toimia hyvin erilaisten lainalaisuuksien vaikutuspiirissä.

Lähiviikkojen aikana uutiset henkilöstön lomautuksista ja irtisanomisista ovat väistämättömiä myös sote-alalla. Kevyin perustein työnantajat eivät näitä ratkaisuja varmasti tee. Kuntoutustoimialalla toimivista palveluntuottajista ensimmäiset työnantajat ovat ilmoittaneet lomautuksista ja irtisanomisista. Näiden toimenpiteiden taustalla vaikuttaa Kelan viime viikon lopulla ja tämän viikon alussa antamat ohjeet palveluntuottajille.

Kela ohjeistaa palveluntuottajia maan hallituksen toimenpidelinjausten johdosta esimerkiksi siten, että uusia, kasvokkain tapahtuvia läsnäkuntoutuspalveluja ei aloiteta, ja jo käynnissä olevat läsnäkuntoutuspalvelut keskeytetään. Ohje on voimassa 31.5.2020 saakka, jos toisin ei ilmoiteta. Palveluntuottajille tämä tarkoittaa sitä, että Kelan kautta tulevien kuntoutusasiakkaiden volyymi tippuu äkillisesti ja dramaattisesti. Isolle osalle yksityisiä kuntoutuspalvelujen tuottajia Kelan kautta tulevat asiakkaat ovat keskeisin asiakasryhmä.

Silloin kun palveluntuottajalla ei ole asiakkaita tai asiakkaiden volyymit tippuvat äkillisesti useita kymmeniä prosentteja ja kassavirta ehtyy nopeasti, on työnantajan pakko toimia nopeasti. Nyt vielä täysin ainutlaatuisen tilanteen tiedetään jatkuvan kuukausia. Tässä tilanteessa työnantajan toimenpiteissä ei ole mitään poikkeuksellista, eikä kyse ole varsinkaan säästötoimenpiteestä.

Monille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville ammattilaisille on tällä hetkellä työtä yllin kyllin, mutta kuntoutustoimialalla tilanne on nyt aivan toinen. Yksityinen kuntoutustoimiala on akuutissa kriisissä. Reservissä työnantajat voivat pitää työntekijöitä vain siinä tapauksessa, että valtiovalta kohdistaa toimialan palveluntuottajille nopeita ja riittäviä tukitoimenpiteitä.