Terveyspalvelualan työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin 19.3.2020 Sote ry:n (ent. TSN ry) kanssa. Neuvotteluissa käsiteltiin koronaepidemian aiheuttamaa poikkeustilannetta terveyspalvelualan toimijoille.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen eiliseen 18.3. esitykseen pohjautuen HALI ehdotti työlainsäädännön joustojen lisäämistä määräajaksi koskien muun muassa yhteistoimintaneuvotteluaikojen ja lomautusilmoitusaikojen lyhentämistä sekä lomautusoikeuden laajentamista myös määräaikaisiin työsuhteisiin.

HALI näkee, että nämä joustot ovat välttämättömiä esimerkiksi kuntoutusalan toimijoille akuutin koronakriisin aikana.

Neuvotteluissa käsiteltiin myös työsuojeluvaltuutettuja koskevien määräysten selkiyttämistä ja selkiytyksiä työehtosopimuksen palkkasopimukseen.

Koronatilanne kaipaa ratkaisua

HALI pitää tärkeänä, että koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan aikana työehtosopimusratkaisu saavutettaisiin sopimuskauden puitteissa.

  • Nyt on erityisen tärkeää antaa kriittisen alan työntekijöille rauha keskittyä koronakriisin hoitoon ja turvata alan toimintaedellytykset, toteaa HALIn työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri.

Neuvotteluita jatketaan maanantaina 23.3.2020.