monikanavarahoitus

Monikanavarahoituksella tarkoitetaan sitä, että terveydenhuollon palvelut rahoitetaan monesta kanavasta: asiakasmaksuista, vakuutuksista, Kela-korvauksista, työterveyshuollosta ja kunnan (jatkossa hyvinvointialueiden) kassasta.

Monikanavarahoituksen purkamisella tarkoitetaan, että terveydenhuollon rahoitus keskitetään harvempaan tai jopa vain yhteen kanavaan. Tavoitteena monikanavarahoituksen purkamisessa on, että terveydenhuollon rahoituksen järjestelmä olisi yksinkertaisempi.

<

monikanavarahoitus