Työntekijöiden laaja testaaminen koronavirukselta on erittäin tärkeää kansalaisten suojelemiseksi. Etusijalla ovat palveluammateissa olevat työntekijät, esimerkiksi sote- ja suojelualoilla työskentelevät. Testaus pitäisi tehdä heti, jos on pienikin epäily tartunnasta. Mitä nopeammin saamme parannettua testien kattavuutta sitä nopeammin voimme purkaa liikkumisrajoituksia ja pääsemme palaamaan normaaliin arkeen. Koronatestien korvaaminen valtion varoista on perusteltua.

Esimerkiksi sote-palveluissa on edelleen paljon henkilöstöä, joita ei ole päästy testaamaan kapasiteettipulan vuoksi. Tähän tarvitaan välittömästi valtion tukea, jotta koronaan altistumiset, sairastumiset ja kuolemantapaukset voidaan minimoida.

-On koko yhteiskunnan etu, että testien kattavuutta pystyttäisiin parantamaan nopeasti, sanoo Hyvinvointiala HALIn toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Yksityisen sektorin resurssit käyttöön

Koronatestien korvaaminen voidaan järjestää Kelan kautta. Ne voidaan korvata täysimääräisesti esimerkiksi työterveydenhuoltojärjestelmää hyödyntäen. Testauskapasiteettia voidaan lisätä merkittävästi hyödyntämällä yksityisen sektorin resursseja mahdollisimman laajasti.

Kyseisten testien kustannuksia ei pidä laskea työterveyshuollon korvausten enimmäismääriin. Nämä kustannukset täytyy korvata valtion erillisellä poikkeusolojen lisärahoituksella, kuten valtiovarainministeri Katri Kulmuni esittää.

-Rahoittaessaan koronatestit, valtiovalta luonnollisesti ohjeistaa, missä järjestyksessä näitä erillisrahoituksella järjestettyjä testejä toteutetaan, Rajakangas esittää.

Koronaviruksen laajalla testaamisella saadaan tartuntoja kiinni ja uusia voidaan ehkäistä. Testaus mahdollistaa myös koronaviruksen tietämättään sairastaneiden palaamisen takaisin normaalielämään.