Hyvinvointialan koulutus- ja uramahdollisuudet

Hyvinvointiala pitää sisällään terveydenhuollon, sosiaalipalvelut sekä varhaiskasvatuksen. Alan moninaisuuden vuoksi myös uramahdollisuuksia on paljon, ja esimerkiksi sosionomin tai lähihoitajan koulutuksella voi työllistyä oman kiinnostuksen mukaan hyvinkin erilaisiin tehtäviin.  

Ala kasvaa voimakkaasti, ja näin ollen myös työllistyminen on hyvää. Noin joka viides työpaikka syntyy yksityiselle sote-palvelualalle, ja julkinen sektori mukaan laskettuna on alalle syntynyt eniten uusia työpaikkoja koko Suomessa vuoden 2017 jälkeen. Sote-alan ammattilaiset ovat haluttuja työntekijöitä, ja työpaikkoja löytyy runsaasti ympäri Suomen. 

Hyvinvointialalle on mahdollista työllistyä monella eri koulutuksella, omien urahaaveiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Alan työllisyysnäkymät ovat kirkkaat pitkälle tulevaisuuteen, ja töitä on tarjolla joka puolella maata. Työt voi siis helposti sovittaa muihin elämän toiveisiin ja suunnitelmiin. 

Työskentely on hyvinvointialalla mahdollista sovittaa oman elämäntilanteen mukaiseksi. Alalla on tarjolla niin täysipäiväisiä vakituisia sopimuksia kuin vaikkapa opintojen oheen sopivia osa-aikaisuuksia. Monissa alan yrityksissä työntekijät otetaan mukaan myös esimerkiksi työvuorolistojen laadintaan, jolloin omiin työaikoihin voi vaikuttaa hyvinkin konkreettisesti.  

Useat hyvinvointialan koulutukset tarjoavat myös mahdollisuuden jatkokouluttautumiseen. Mikäli kiinnostusta riittää, on esimerkiksi lähihoitajasta mahdollista opiskella sairaanhoitajaksi tai mielenterveystyössä työskennelleen sairaanhoitajan aloittaa psykoterapiaopinnot. Uusia polkuja on siis mahdollista löytää myös ensimmäisen tutkinnon jälkeen.  

Lue lisää hyvinvointialan koulutusmahdollisuuksista

Työskentely hyvinvointialalla on mahdollista sovittaa oman elämäntilanteen mukaiseksi.

Alalla on tarjolla niin täysipäiväisiä vakituisia sopimuksia kuin vaikkapa opintojen oheen sopivia osa-aikaisuuksia. Monissa alan yrityksissä työntekijät otetaan mukaan myös esimerkiksi työvuorolistojen laadintaan, jolloin omiin työaikoihin voi vaikuttaa hyvinkin konkreettisesti.  

Useat hyvinvointialan koulutukset tarjoavat myös mahdollisuuden jatkokouluttautumiseen. Mikäli kiinnostusta riittää, on esimerkiksi lähihoitajasta mahdollista opiskella sairaanhoitajaksi tai mielenterveystyössä työskennelleen sairaanhoitajan aloittaa psykoterapiaopinnot. Uusia polkuja on siis mahdollista löytää myös ensimmäisen tutkinnon jälkeen.