Eduskunta hyväksyi torstaina 25.6.2020 lain yleisestä yritystuesta eli kustannustuesta. HALI esitti jo varhaisessa valmisteluvaiheessa seuraavien asioiden kirjaamista hallituksen lakiesitykseen:

1. Yritystukien osalta väliinputoajiksi jääneet palveluita tuottavat yhdistykset ja säätiöt on otettava kustannustuen piiriin

2. Kustannustuen maksimimäärään on oltava vähintään 500 000 euroa, esim. miljoona euroa

3. Toimialan ja tukea hakevan toimijan liikevaihdon putoaminen on voitava todistaa muutenkin kuin vain arvonlisäverotuksen tilityksistä tai arvonlisäverottomille hyvinvointialoille on löydettävä erillinen väylä tuen hakemiseen, esim. yrityksen oma ilmoitus liikevaihdon kehityksestä vertailuajanjaksojen välillä.

Kaikki edellä mainitut tavoitteemme toteutuivat lopullisessa lakiesityksessä.

Asetus virheellisin perustein

Hallitus antoi kustannustukeen liittyvän asetuksen perjantaina 26.6.2020. Sen liitteessä listataan toimialat, joiden yritykset ovat automaattisesti oikeutettuja kustannustukeen.

Toimialalistalle pääsyn edellytyksenä on, että kyseisen toimialan yritysten liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia. Valtiokonttori voi kuitenkin perustellusta syystä poiketa asetuksen toimialarajauksesta.

HALIn jäsenyhteisöjen edustamista toimialoista ikääntyneiden ja vammaisten asumispalvelut (TOL 873XX), hammaslääkäripalvelut (TOL 86230) ja varhaiskasvatus (TOL 88911) eivät päässeet asetuksen toimialalistauksen piiriin. Tämä johtuu siitä, että verottajan arvonlisäverotilastojen mukaan verollinen myynti ei ole näillä aloilla laskenut kustannustukilain edellyttämää 10 prosenttia.

Hyvinvointialoilla toiminta on pääosin arvonlisäverotonta. Siksi tukeutuminen pelkästään arvonlisäverotilastoihin automaattisesti tuen piiriin kuluvia toimialoja valittaessa oli suuri virhe. Esimerkiksi suun terveydenhuollon yritysten tilanteesta olisi saanut huomattavasti paremman kuvan Kelan sairausvakuutuskorvausten maksatustilastosta. Sen mukaan alan liikevaihto on laskenut noin 30 prosenttia. Varhaiskasvatuksen toimijoiden tilanteesta saa alv-tilastoja paremman kuvan tutkimalla Kelan tilastoja maksetuista yksityisen hoidon tuista.

Asetuksen ulkopuolelle jääneet yritykset ja järjestöt voivat vielä saada kustannustukea

Asetuksen toimialalistauksen ulkopuolelle jääneiden alojen yritykset ja palveluntuottajajärjestöt voivat kuitenkin saada kustannustukea laissa määritellyin perusten. Ne vain joutuvat perustelemaan tukea hakiessaan Valtiokonttorille, miksi liikevaihdon putoaminen johtuu COVID-19 –pandemiasta.

Liikevaihdon pienentyminen 30 prosentilla tuki- ja vertailukausien välillä on edellytys tuen saamiselle kaikissa tapauksissa – oli hakijan toimiala asetuksen listalla tai ei.

Muut HALIn piirissä olevat toimialat, esim. lääkäri- ja kuntoutuspalvelut ovat toimialalistauksen piirissä. Tukea ei kuitenkaan myönnetä automaattisesti, vaan kaikkien yritysten on haettava tukea määräajassa itse.

Kustannustukea voi hakea ensi viikolla

Kustannustuen haku avautuu tiistaina 7.7.2020 ja se päättyy 31.8.2020. Sitä haetaan sähköisesti valtiokonttorin verkkosivuille avautuvalla kaavakkeella. Ennen hakukaavakkeen täyttämistä kannattaa varata hakemiseen tarvittavat tiedot valmiiksi ja varmistaa, että hakija täyttää laissa määritellyt ehdot.

Lisätietoja kustannustuesta ja hakemiseen valmistautumisesta:

HALIn verkkosivulta

EK:n verkkosivuilta 

Valtiokonttorin verkkosivuilta